MJESNIH ZAJEDNICA NEMA NI NA SAJTOVIMA OPŠTINA

CEGAS je baveći se analizom Zakona o lokalnoj samoupravi i podzakonskim aktima, koji bliže uređuju rad mjesnih zajednica i njihovu ulogu u društvu, došao do saznanja o brojnim nezastupljenim pravnim institutima. Na osnovu sprovedenog upitnika ka građanstvu, oko 23 % je odgovorilo da su imali kontakta sa svojom mjesnom zajednicom, dok ostatak od oko 77% građana je odgovorilo da nisu imali kontakt sa svojom MZ, kao i da apsolutno nijesu upoznati sa nadležnostima i djelovanjima njihove mjesne zajednice.

Ovaj podatak nije začudio, ako uzmemo u obzir da je najlakši model saznanja za postojanje određenih mjesnih zajednica upravo preko sajtova datih opština, koji u tom smislu ne nude ništa. Ako krenete korak dalje, pa ostvarite kontakt sa Zajednicom opština u nadi da ćete uspjeti da dobijete informacije o mjesnim zajednicama – stanje je identično.

Ako uzmemo u obzir mogućnost ostvarivanja neposredne demokratije upravo u najmanjim jedinicama kao što je mjesna zajednica, kao i važnost ostvarivanja prava građana/ki na zakonske mogućnosti u donošenju odluka po pitanju svog najbližeg lokaliteta, jasno je koliko je i proces šire i posredne demokratije ugrožen.

Zanemarljiv broj zbora građana, inicijativa, građanskih inicijativa, kao i referenduma unutar svih opština u Crnoj Gori ne može čuditi, ako kao građani/ke nemamo mogućnost informisanja o mjestima gdje se ista trebaju održati i podnijeti, tj. mjesnim zajednicama.

CEGAS apeluje na opštine, uz izuzetke rijetkih, da u okviru svojih sajtova imaju spisak mjesnih zajednica sa podacima adrese i kontakata, kako bi se građanstvo brže, lakše i transparentnije moglo uputiti u njihov rad,. Na taj način će mjesne zajednice efikasnije odgovoriti na potrebe građana datog lokaliteta.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: