Izvještaj sa fokus grupe: Percepcija položaja mladih u Crnoj Gori iz perspektive institucija

Centar za građanske slobode održao je fokus grupu sa 6 učesnika koji su predstavljali institucije relevantne za donošenje odluka koji se tiču položaja mladih u Crnoj Gori 14. decembra 2021. godine. Fokus grupa je održana u okviru projekta Centra za građanske slobode (CEGAS) “Diskriminisani zajedno bez obzira na pol, naciju i religiju” koji finansira Ambasada SAD-a u Crnoj Gori sa ciljem utvrđivanja i rada na sistemskim faktorima pasivne diskriminacije mlade populacije.

Učesnici su pokazali dobru volju i motivaciju da učestvuju u diskusiji. Tok je tekao veoma uspješno, u diskusiji su se nadograđivale ideje i argumenti u tonu saglasnosti i poštovanja. Učesnici su pokazali dobru intuiciju i poznavanje potreba mladih, što ukazuje da se potencijalni uzroci neobraćanja pažnje na perspektivu mladih nalaze u ustrojenju sistema i institucija. Kao glavni problemi mladih identifikovani su: nedostatak prilika za uklučivanje u društvo i nedostatak pomoći pri zaposlenju i usmjeravanju u karijeri, a uzroci tome nađeni su u netransparentnosti i neinkluzivnosti institucija i zastarjelosti obrazovnog sistema. Ovo sugeriše da se problemi položaja mladih koji se tiču institucija nalaze u dubokim sistemskim faktorima i komunikacionim kanalima koji bi trebalo da pružaju informacije i usluge svojoj ciljnoj grupi, odnosno građanima.

Izvještaj možete preuzeti ovdje:

Pilot studija: Mladi o društvu – Istraživanje percepcije položaja mladih u Crnoj Gori

Ovo istraživanje predstavlja pilot studiju koja treba da posluži kao osnova i smjernica za buduća istraživanja o potrebama, položaju, stavovima mladih o obrazovanju, društvenim problemima, zaposlenju i društvenoj inkluziji u Crnoj Gori, kao i osnov za preporuke na podacima zasnovanih javnih politika. Cilj je i utvrditi i predložiti adekvatnu metodologiju za dalje izučavanje, sa krajnjim ciljem boljeg poznavanja ove problematike zarad unaprijeđenja odnosa i komunikacije potreba i problema mladih sa institucijama i donosiocima odluka u Crnoj Gori.

Predmet ovog istraživanja su potrebe, položaj i stavovi mladih o obrazovanju, društvenim problemima, zaposlenju i društvenoj inkluziji u Crnoj Gori.

Lokalni izbori kao osnova demokratije

Istraživački tim CEGAS-a (Centar za građanske slobode), pripremio je agendu i model Zakona o lokalnim izborima. Ovim zakonom bi građanima bila omogućena veća participacija u demokratskim procesima u Crnoj Gori. 

Decenijama imamo opstruiranje potrebe da se omogući zakonsko uređenje specifičnih uslova i načina sprovođenja izbora u jednicama lokalne samouprave. Uzroci su brojni i o njima treba otvoriti široku raspravu.

Nećemo zakasniti, samo ako do riješenja dođemo kroz omogućavanje učešća građana u donošenju važnih, strateških odluka, a karakter lokalnih izbora to jeste.

Neophodno je da građani i građanke svoje pravo ostvaruju na osnovu potpunih i tačnih informacija o bitnim životnim pitanjima i programima njihovog riješavanja i unaprijeđenja. Građani i građanke moraju imati mogućnost da slobodno opredjeljuju ko će biti njihov predstavnik koji će po njima na najbolji način zaštiti i obezbjediti javni interes, odnosno doprinijeti boljem kvalitetu života.

Kontinuirana degradacija i obesmišljavanje lokalnih izbora imali su ozbiljne negativne posljedice na razvoj jedinica lokalnih samouprava. Nepodnošljiv način politizacije ide dotle da je postalo normalno da predsjednik Vlade i Države vode lokalnu kampanju. Da su osnovne poruke, čak i u najmanjim jedinicama lokalne samouprave vezane za „odbranu“ raznih viđenja nacionalnih tendecija, politika, shvatanja. Izborne liste za lokalne izbore predstavljaju razni državni funkcioneri, ministri, poslanici, koji redovno obecavaju projekte sa državnog nivoa za lokalne zajednice. 

Poruka je jasna, vi se ništa ili malo pitate sa svojom lokalnom zajednicom, a ako tome dodamo i neproduktivno zapošljavanje, posebno intezivno u toku izbornih procesa, rezultat je zaista za brigu. Lokalna samouprava postaje sama sebi neprijatelj za održivost svog sistema.

U prilogu teksta možete pronaći agendu i predlog modela Zakona o lokalnim izborima.

Agenda: https://www.otvoreniportal.me/uploads/c11a51a53e7621ab10822b4bda536d3036bc50d0.pdf

Model Zakona o lokalnim izborima: https://www.otvoreniportal.me/uploads/1690286017b6acc24c6d0e155e1d6dc948582656.pdf

Studija: Sloboda okupljanja – Između osnovnog ljudskog prava i politizacije

“Iako bi se moglo reći da je Evropski sud za ljudska prava tumačeći članove Konvencije, mutatis mutandis, to izrekao za sve članove Konvencije, zaista nema demokratskog društva bez slobode okupljanja.
Jezikom Suda: pravo na slobodu mirnog okupljanja zajedno sa slobodom izražavanja, čini temelj demokratskog društva.

Demokratije nema bez javne debate. Argumentovane rasprave nema ako se ne zaštite sloboda izražavanja i sloboda mirnog okupljanja. Možemo reći da je sloboda mirnog okupljanja samo jedan oblik slobode izražavanja. Drugim riječima organizovani oblik ispoljavanja slobode misli kao izvorišta, osnovnog elementa koji konstituiše autonomiju ljudske ličnosti.

Sloboda okupljanja nije nederogabilno pravo, odnosno podliježe ograničenjima. Ta ograničenja nisu postavljena arbitrarno, iako nije lako predvidjeti tumačenje, jer je ono u nemalom broju slučajeva zavisno od konteksta.
Garantuje se pravo na mirno okupljanje, pri čemu se pojam mirno ne tumači samo u smislu akata fizičkog nasilja, nego i u vrijednosnom smislu. Nije mirno okupljanje ono koje nosi potencijal za nasilje ili kojim se propagiraju stavovi koji su u dubokoj suprotnosti sa demokratskim vrijednostima.

Takođe, mirno ne znači i zastupanje većinskog mišljenja. Kada bi to tako bilo, onda demokratija ne bi bila živ proces koji oblikuje društvenu stvarnost, već dogmatizovan statički društveni poredak. Tu se krije i najveća vrijednost prava na mirno okupljanje, jer je upravo korišćenje ovog prava dovodilo do društvenog progresa i promjena negativnih praksi.”  

Autori studije: Boris Marić i Mr Sergej SekulovićSadržinu studije možete preuzeti u PDF formatu sa ovog linka: https://www.otvoreniportal.me/uploads/b35c298302421fde4ca1e64fbb44d99b601eeb6c.pdf

PR Centar, video zapis predstavljanja studije

Podgorica, PR pres servis – Uvođenje djelotvornog pravnog lijeka u upravne postupke omogućilo bi veću pravnu sigurnost građana Crne Gore, doprinijelo većem stepenu odgovornosti upravnih organa, a za njegovu efikasnu primjenu neophodna je konstantna edukacija državnih službenika.

To je poručeno na pres konferenciji Centra za građanske slobode (CEGAS) povodom predstavljanja studije „Odluke bez snage- građani bez prava“, koja je pripremljena u okviru projekta ”Djelotvorno do vladavine prava-upravni postupak u službi građana”, a koji je podržala Mreža za afirmaciju nevladinog sektora – MANS.

Video zapis konferencije:

Boris Marić, Dio I
Boris Marić, Dio II
Sergej Sekulović

Konferenciju, sa foto galerijom, možete naći na zvaničnom sajtu PR Centra: http://www.prcentar.me/clanak/djelotvoran-pravni-lijek-u-upravnim-postupcima-omoguio-bi-veu-pravnu-sigurnost-graana/985

ODLUKE BEZ SNAGE-GRAĐANI BEZ PRAVA – Policy paper (za preuzimanje)

Analiza je pripremljena u okviru projekta ” Djelotvorno do vladavine prava-upravni postupak u službi građana” koji je podržala Mreža za afirmaciju nevladinog sektora – MANS. Sadržaj analize predstavlja isključivu odgovornost autora i ni na koji način ne odražava stavove MANS-a.

Možete je preuzeti / otvoriti na linkovima ispod:

Click to access Odluke_bez_snage_Građani_bez_prava.pdf

Izdavač: Centar za građansko obrazovanje-CEGAS

Autori: Boris Marić, Mr Sergej Sekulović

Urednik: Boris Marić

Ul.Marka Miljanova 27, Podgorica, Crna Gora

E-mail:infocegas@gmail.com

U Podgorici, oktobar 2019.godine

Powered by WordPress.com.

Up ↑