“Dvije trećine potencijalne vrijednosti društvenih medija leži u poboljšavanju komunikacije i saradnje unutar i između industrija.”

McKinsey Global Institute

Naša kvantitativna i kvalitativna istraživanja su pokazala da mladi uprkos velikom interesovanju za uključivanje u društvo i donošenje odluka, ocjenjuju da tu priliku gotovo da i nemaju. Sa druge strane našli smo da predstavnici institucija spremni da ocijene da je njihova organizacija otvorena za mlade, ali kada su bili upitani za inkluzivnost organizacija u Crnoj Gori generalno, davali su znatno niže ocjene. Ovo ukazuje na veliku nesamosvjesnost i nespremnost da se sistematski pristupi komunikacionim kanalima sa ciljnim grupama. Ovo je istinito kako za državne institucije tako i za nevladin sektor.

“Institucije postoje u službi građana, s toga i procesi i komunikacije moraju biti usmjereni ka njima. Njihove usluge i procedure su proizvod koji ima svoje korisnike. Zamislite da “Coca Cola” ili “Apple” krivi nezainteresovanost korisnika za pad njihovog zadovoljstva brendom. Manjak inkluzivnosti mladih u društvu nije problem njihove nezainteresovanosti nego loše organizacije i neadekvatne strategije komunikacije sa jednom od ciljnih grupa.”

Danilo Đukanović, CEGAS

Administrativni jezik i tradicionalni kanali komunikacije doveli su do opšteg nepovjerenja građana u državne institucije kao i do njihove isključenosti iz njih. Dok su “inkluzivnost” i “transparentnost” samo dvije prazne riječi koje se koriste  da bi se pridobili donatori, ni nevladin sektor neće dopinijeti rešavanju ovog problema. Rezultat toga su mladi koji smatraju da nisu uključeni u društvo, nemaju perspektivu u Crnoj Gori, da se njihov glas ne čuje kao i  da im se niko zapravo ni ne obraća.

Empatija je vrijednost koju njegujemo i cilj nam je da naša komunikacija bude za građanina, sa građaninom. Njegujući sistematski pristup, naši kanali komunikacije i jezik koji koristimo vođeni su perspektivom građanina. Poseban akcenat stavljamo na zapostavljenu mladu populaciju, te kroz upotrebu novih medija poput Instagram-a, Facebook-a, Twitter-a i podkasta “Diskriminacija” im želimo pristupiti nudeći im zabavno-edukativni sadržaj, ali i šansu da se uključe u društvene probleme.

Video sadržajPodkast “Diskriminacija”

Prva epizoda: Radoje Cerović
Klip: Evolucija čojstva i junaštva
Klip: Kako je tračarenje izgradilo kulturu?
Druga epizoda: Jasminka Milošević
Klip: Vjeronauk u školama
Klip: Koliko partija je dovoljno partija?
Treća epizoda: Sergej Sekulović
Klip: Odnos čovjeka i boga i filosofija Nikolaja Berđajeva 
Klip: Nevladin sektor i mediji – opasnost ili korist? 
Četvrta epizoda: Nikolina Pavićević
Klip: Mizoginija u Zvezdama Granda i na RTCG-u
Klip: Sloboda govora na internetu 
Peta epizoda: Marko Sošić
Klip: Problem siromaštva u Crnoj Gori
Klip: Populizam i Evropa sad
Šesta epizoda: Boris Marić
Sedma epizoda: Jelena Pavićević
Klip: Kultura saradnje u Crnoj Gori
Osma epizoda: Emir Padović
Klip: Švedska i Crna Gora: Janteov zakon i kultura časti
Deveta epizoda: Filip Vešovi
Klip: Kako prići djevojci u gradu i problem odliva mozgova
Klip: Vadimo pare na sto i pričamo o metafizici
Deseta epizoda: Marko Lubarda Random
Klip: Počeci rap-a u Podgorici
Klip: Kako izgleda rap battle?
Jedanaesta epizoda: Gojko Perović
Klip: Evolutivna i teološka misao o porijeklu morala
Klip: Duhovnost i ljubav kao ideal hrišćanstva
Dvanaesta epizoda: Ivan Piper
Klip: Jačanje Kine i novi svjetski poredak
Trinaesta epizoda: Anđela Mićanović
Klip: Kako tenzije dovode do odliva mozgova?
Klip: Kako bi uticao ulazak u EU na sve?
Četrnaesta epizoda: Marija Popović Kalezić (CEGAS specijal)
Klip: Ko poziva na odgovornost donosioce zakona?

Podkast “Diskriminacija” dio je aktivnosti projekta “Diskriminisani zajedno – bez obzira na pol, naciju i religiju,” koji realizuje Centar za građanske slobode uz finansijsku podršku Ambasade SAD-a u Podgorici. Mišljenja, nalazi, zaključci ili preporuke koji su ovdje izneseni su stav autora i ne odražavaju nužno stav Stejt dipartmenta ili Vlade SAD.