„Javna politika je šta god vlada odluči da uradi ili čak da ne uradi.”

Tomas Daj

Za javnu politiku se kaže da je kombinacija zakona, propisa, akcija, politika i mnogih drugih faktora koji se tiču date teme. Takve javne politike jedne nacije vremenom su oblikovane obrazovanjem, grupama za zastupanje, uticajima lobista i suprotstavljenim interesima posebnih interesnih grupa.

Tri temelja naših predloga javnih politika:

1. Metodična i empirijska formulacija problema

2. Perspektiva i potrebe građana

3. Usmjerenost cilju