Marija Popović Kalezić, rođena 04.12.1985. godine u Podgorice. Završila je Pravni fakultet Univerziteta Crne Gore, a svoje prvo radno iskustvo ostvarila je unutar NVO Institut alternativa. Marija je izvršna direktorica Centra za građanske slobode. Osim što je naš lider “među narodom” u sklopu CEGAS-a se bavi analizom primjene zakonodavstva u različitim oblastima, istraživačkim radom, kampanjama, a svoj doprinos društvu ostvaruje i kroz humanitarni rad.

Nikola Mumin, rođen 19. 8. 1998. godine u Podgorici. Završio je Bachelor studije ekonomije na Univerzitetu Crne Gore,  a trenutno je na master studijama antropologije u Ljubljani. U našem timu ima poziciju koordinatora na projektima i istraživača na javnim politikama. On je tehnička potpora i kreativni pogon ove organizacije. Kroz naš rad se bavi kako individualnim i društvenim, tako i institucionalnim i administrativnim problemima u Crnoj Gori.

Danilo Đukanović, rođen 11. 6. 1998. godine u Podgorici. Završio je osnovne studije Psihologije na filozofskom fakultetu u Novom Sadu, istraživački smjer. Trenutno je na master studijama u Novom Sadu. U našem timu angažovan je kao konsultant za pisanje predloga javnih politika i pripravnik. Osim jačanja metodološke osnove u istraživačkom pristupu društvenim problemima koji njegujemo radi i na strategijama komunikacije naše organizacije.

Borislav, Riba za građanske slobode (REGAS), kupljen je 8.12.2021. godine u pet shopu “Pet market” na Starom aerodromu. U sklopu našeg tima angažovan je kao Social media expert i rekvizit u podkastu “Diskriminacija”. Nezvanično se bavi i mentalnim zdravljem kolektiva jer naš psiholog Danilo nije dovoljno dobar u tome.