Ovaj priručnik je napravljen sa ciljem edukacije svih zainteresovanih građana o pisanju predloga javne politike.

Autori ove publikacije su Boris Marić, izvršni direktor CEGAS-a i Jovana Marović, izvršni direktor Politikon mreže.

Publikaciju možete preuzeti ovdje: