Ova publikacija urađena je sa ciljem informisanja javnosti o stanju crnogorske ekonomije. Koristeći se analizom najosnovnijih makroekonomskih indikatora, identifikovali smo neke od ključnih problema crnogorske ekonomije.

Autor ove publikacije je Nikola Mumin, član CEGAS-a.

Ovdje možete preuzeti publikaciju na našem ili na engleskom jeziku: