CEGAS sugerisao šta treba da sadrži Izvještaj o radu Tužilačkog savjeta i Državnog tužilašta

CEGAS se nada da će promjene u izvještavanju dovesti i do suštinski promjena.

Centar za građanske slobode (CEGAS) je saopštio danas da “očekuje jasniji, napredniji i sa više podataka, Izvještaj o radu Tužilačkog savjeta i Državnog tužilaštva za 2021.godinu”.

Ova nevladina organizacija je precizirala šta čekuje “u novom izvještajnom period”:

“-             preciznu tabelu kod utvrđivanja broja disciplinskih postupaka (kako kod kategorije disciplinskog tužioca), tako i kod kategorije disciplinskog vijeća, kao i kod utvrđivanja povrede pravila Etičkog kodeksa;

–               broj ocijenjenih tužilaca od strane Komisije za ocjenjivanje, kao i ocjene koje su tužioci dobili u predhodnoj godini;

–               broj izvršenih nadzora nad tužilaštvima od strane Vrhovnog i viših tužilaštava nad Specijalnim i osnovnim tužilaštvima, kao i izrečene mjere ako je bilo utvrđenih nepravilnosti;

–               broj vanrednih nadzora od strane viših tužilaštava nad nižim;

–               broj podignutih kao i potvrđenih (nepotvrđenih) optužnica po predmetima, koji su rezultirali osuđujućom presudom, kao i onih koji nijesu rezultirali osuđujućom presudom uz navođenje pravnih razloga, po kategorijama, uz informaciju o kojim krivičnim djelima je riječ;

–               broj optužnica koje su zastarjele, po zakonskoj proceduri, kao i o kojim krivičnim djelima je riječ u tom slučaju;

–               broj izvršenih nadzora od strane pravosudne inspekcije nad tužilaštvima, kao i informacija o izrečenim mjerama, ako su uočeni nedostaci;

–               broj pritužbi podnijetih na rad tužilaštva;

–               broj sjednica Tužilačkog savjeta, sa naznakom da li je prisustvo javnosti bilo ograničeno, za svaku sjednicu posebno, kao i navedene razloge ograničenja;

–               broj formalnih i neformalnih intervjua za medije, civilni sektor i zainteresovanu javnost od strane članova/članica Tužilačkog savjeta, kao i tužilaca po tužilaštvima;

–               broj objavljenih Sporazuma o priznanju krivice u okviru sajtova tužilaštava, kao i broj potvrđenih sporazuma po tužilaštvima, za 2021.godinu.”

CEGAS se nada da će promjene u izvještavanju dovesti i do suštinski promjena, “pogotovu kada je kontrolna uloga Vrhovnog i viših tužilaštava u pitanju, sa posebnim osvrtom na pravosudnu inspekciju (Ministarstvo pravlje, ljudskih i manjinskih prava), čiji je nadzor nad tužilaštvima u potpunosti zanemaren i svodi se na puku formalnost”.

Izvori: pcnen.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: