Čekajući Izvještaj o radu Tužilačkog savjeta i Državnog tužilašta

Centar za građanske slobode (CEGAS), očekuje jasniji, napredniji i sa više
podataka, Izvještaj o radu Tužilačkog savjeta i Državnog tužilaštva za
2021.godinu.
Nadamo se da će u Izvještaju o radu Tužilačkog savjeta i Državnog tužilaštva za
2021.godinu, biti značajno jasniji i precizniji podaci nego ranije, jer promjene u
strukturi Tužilačkog savjeta, moraju dovesti i do suštinske promjene, pa i u ovom
smislu.
U novom izvještajnom period očekujemo:

 • preciznu tabelu kod utvrđivanja broja disciplinskih postupaka (kako kod
  kategorije disciplinskog tužioca), tako i kod kategorije disciplinskog vijeća,
  kao i kod utvrđivanja povrede pravila Etičkog kodeksa;
 • broj ocijenjenih tužilaca od strane Komisije za ocjenjivanje, kao i ocjene
  koje su tužioci dobili u predhodnoj godini;
 • broj izvršenih nadzora nad tužilaštvima od strane Vrhovnog i viših
  tužilaštava nad Specijalnim i osnovnim tužilaštvima, kao i izrečene mjere
  ako je bilo utvrđenih nepravilnosti;
 • broj vanrednih nadzora od strane viših tužilaštava nad nižim;
 • broj podignutih kao i potvrđenih (nepotvrđenih) optužnica po
  predmetima, koji su rezultirali osuđujućom presudom, kao i onih koji
  nijesu rezultirali osuđujućom presudom uz navođenje pravnih razloga, po
  kategorijama, uz informaciju o kojim krivičnim djelima je riječ;
 • broj optužnica koje su zastarjele, po zakonskoj proceduri, kao i o kojim
  krivičnim djelima je riječ u tom slučaju;
 • broj izvršenih nadzora od strane pravosudne inspekcije nad tužilaštvima,
  kao i informacija o izrečenim mjerama, ako su uočeni nedostaci;
 • broj pritužbi podnijetih na rad tužilaštva;
 • broj sjednica Tužilačkog savjeta, sa naznakom da li je prisustvo javnosti
  bilo ograničeno, za svaku sjednicu posebno, kao i navedene razloge
  ograničenja;
 • broj formalnih i neformalnih intervjua za medije, civilni sektor i
  zainteresovanu javnost od strane članova/članica Tužilačkog savjeta, kao i
  tužilaca po tužilaštvima;
 • broj objavljenih Sporazuma o priznanju krivice u okviru sajtova
  tužilaštava, kao i broj potvrđenih sporazuma po tužilaštvima, za
  2021.godinu.
  Cegas se nada, da će unošenjem promjena u izvještavanju, doći i do suštinski
  promjena, pogotovu kada je kontrolna uloga Vrhovnog i viših tužilaštava u pitanju,
  sa posebnim osvrtom na pravosudnu inspekciju (Ministarstvo pravlje, ljudskih i
  manjinskih prava), čiji je nadzor nad tužilaštvima u potpunosti zanemaren i svodi
  se na puku formalnost.

Izvori: vijesti.me

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: