Lokalni izbori u jednom danu – korak naprijed ka demokratiji

Izvor: Anadolu Agency

Centar za građanske slobode (CEGAS) je tokom svog djelovanja u oblasti reforme izbornog zakonodavstva i javne uprave u više navrata apelovao na državne organe da usvoje Zakon o lokalnim izborima. Lokalni izbori u Crnoj Gori trenutno su regulisani Zakonom o lokalnoj samoupravi i Zakonom o izboru odbornika i poslanika. Na dnevnom redu Skupštine se pojavila inicijativa za usvajanje izmjena i dopuna Zakona o lokalnoj samoupravi kojima bi se lokalni izbori u 17 ili 18 opština održali u jednom danu. Ova inicijativa je u skladu sa onim što su preporuke Evropske Komsijie u ovoj oblasti, ali i onim što su principi i načela demokratskog odlučivanja. 

Održavanje lokalnih izbora u jednom danu bi bio prvi korak ka onome što je suštinska reforma lokalne samouprave. Kontinuirana degradacija i obesmišljavanje lokalnih izbora imale su ozbiljne negativne posledice na razvoj jedinica lokalnih samouprava. Nepodnošljiv način politizacije ide dotle da je postalo normalno da predjsednik Vlade i države vode lokalnu kampanju, a da su osnovne poruke, čak i u najmanjim jedinicama lokalne samouprave, vezane za “odbranu” raznih viđenja nacionalnih tendencija, politika, shvatanja. Ovaj vid funkcionisanja apsolutno ne ide u prilog normama Evropske povelje o lokalnoj samoupravi. Izborne liste za lokalne izbore predstavljaju razni državni funkcioneri, ministri, poslanici koji redovno obećavaju projekte sa državnog nivoa za lokalne zajednice. Poruka je jasna – građanke i građani se ništa ili vrlo malo pitaju sa unaprijeđenjem i razvojem svoje lokalne zajednice.

Još jednom se važno pitanje daljeg razvoja demokratije u Crnoj Gori našlo između interesa individualnih političkih subjekata i samih građanki i građana. Predsjednik države, Milo Đukanović, raspisao je lokalne izbore u opštinama Cetinje, Petnjica i Mojkovac za 5. decembar ove godine, prije nego što je na Skupštini razmotrena inicijativa o održavanju lokalnih izbora u 17 (ili 18) opština u jednom danu. Na ovaj način, nastavlja se višedecenijska praksa opstruiranja zakonodavnih reformi u oblasti lokalnih izbora. 

Iako bi usvajanje navedene inicijative bio napredak u reformama u ovoj oblasti, sada se više nego ikada vidi potreba za donošenjem posebnog Zakona o lokalnim izborima. Parcijalno rješavanje problema prijeti da dodatno uspori demokratizaciju i razvoj lokalnih samouprava. Lokalni izbori u jednom danu su samo prvi reformski korak. Ovo bi otvorilo put ka daljoj afirmaciji lokalne demokratije, depolitizaciji lokalne samouprave, uvođenju otvorenih lista i individualnih kandidatura na lokalnom nivou, kao i neposredan izbor predsjednika/ce lokalne samouprave.

Zbog same specifičnosti i posebnog značaja izbornog procesa na lokalnom nivou, proces ovih reformi je očekivano težak i kompleksan i bez njegove dodatne politizacije. Politički subjekti pri donošenju odluka moraju voditi računa o onome što je opšti javni interes građanki i građana, a ne njihovi uski politički interesi. Apelujemo na njih da svojim angažovanjem doprinesu prijeko neophodnoj afirmaciji demokratije kroz omogućavanje suštinski transparentnih, legitimnih i demokratskih izbora na lokalnom nivou. 

Izvori:

https://dan.co.me/vijesti/drustvo/cegas-lokalni-izbori-u-jednom-danu-korak-naprijed-ka-demokratiji-5084151

https://www.vijesti.me/vijesti/drustvo/567624/cegas-degradacija-i-obesmisljavanje-lokalnih-izbora-postalo-normalno-da-predsjednik-vlade-i-drzave-vode-kampanju

http://www.rtcg.me/vijesti/politika/335557/lokalni-izbori-istog-dana-bili-bi-korak-naprijed-.html

https://gradski.me/cegas-lokalni-izbori-istog-dana-bili-bi-korak-naprijed/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: