NE SMIJE BITI DELEGIRANJA ODGOVORNOSTI U PROCESU PRAĆENJA I KONTROLE POSTUPKA MEDICINSKI POTPOMOGNUTE OPLODNJE

Crnogorske opštine u svojim planovima budžeta, moraju predvidjeti pomoć za građane i građanke svojih opština srazmjerno potrebama i mogućnostima, koji po redovnoj proceduri (od 3-4 postupka refundacije u zavisnosti od ranijeg ili novijeg Zakona) nijesu uspjeli riješiti svoj problem neplodnosti.

Ta pomoć se ne smije isključivo svoditi na davanje pomoći organizacijama koje se bave ovim problemom, i tako svoju odgovornost do kraja delegirati na druge.

Opštine moraju imati direktnu saradnju sa Komisijom za MPO, koju obrazuje Ministarstvo zdravlja Crne Gore, kao što je to i određeno Članom 13 Zakona o medicinski potpomognutoj opldonji, koja je jedina ovlašćena da bude stručno savjetodavno tijelo za praćenje i kontrolu postupka MPO.

Ovdje se posebno mora voditi računa o zaštiti ličnih podataka, koje se nalaze u zdravstvenim dokumentacijama parova ili pojedinki, koji su titulari ovog prava, kako im se zarad materijalne pomoći, ne bi zadiralo u privatnost i samim tim rušila njihova najosnovnija prava i slobode, kao što je pravo na privatnost i pravo na zaštitu podataka o ličnosti, ustanovljene Ustavom Crne Gore, kao najvećim pravnim aktom.

Izvor: vijesti.me

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: