Vizija


Crna Gora u kojoj institucije i građani zajedno komuniciraju i sarađuju efikasno i otvoreno u cilju javnog interesa i vladavine prava.

Misija


Stvaranje sistema sa građinom i za građanina. Mobilisanje društva na kolektivnu akciju u svrhu jačanja institucija, vladavine prava i demokratskog i inkluzivnog pristupa rješavanju problema. Ostvarivanje dvosmjerne komunikacije sa javnošću i donosiocima odluka i na taj način djelujovanje kao spona između građana, civilnog društva i institucija.

Vrijednosti


Poštovanje.

Inkluzivnost.

Saradnja.

Efikasnost.

Empatija.

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: