O NAMA

CEGAS (Centar za građanske slobode) je nevladino udruženje osnovano s ciljem unaprijeđenja ljudskih prava i sloboda, demokratizacije društva i stvaranja atmosfere vladavine prava. Centar za građanske slobode (CEGAS) je nevladino udruženje čija je glavna misija mobilisanje društva na kolektivnu akciju u svrhu jačanja institucija, vladavine prava i demokratskog i inkluzivnog pristupa rješavanju problema.   Kroz svoje aktivnosti CEGAS ostvaruje dvosmjernu komunikaciju sa javnošću i donosiocima odluka i na taj način djeluje kao spona između građana, civilnog društva i institucija. Svoj uticaj ostvaruje kroz istraživački pristup društvenim izazovima i kreiranju rješenja u vidu kampanja, predloga javnih politika i izgradnji platformi za saradnju. Osnovan je 2013. godine sa sjedištem u Podgorici.


Članovi organizacije

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: