SLUČAJEVI PADAJU PRED SUDOM, TUŽIOCI NE ODGOVARAJU: SAMO ČETVRTINA OPTUŽNICA SDT-A ZAVRŠENA OSUĐUJUĆOM PRESUDOM

Svega četvrtina optužnica Specijalnog državnog tužilaštva (SDT), u posljednjih pet i po godina, rezultirala je pravosnažno osuđujućim presudama. To je Centru za istraživačko novinarstvo Crne Gore (CIN-CG) i Centru za građanske slobode (CEGAS) potvrđeno iz Višeg suda u Podgorici. Prema odgovorima tog suda, od 258 podignutih optužnica SDT-a, od 2016. do polovine 2021. godine, njih… Continue Reading →

Izvještaj sa fokus grupe: Percepcija položaja mladih u Crnoj Gori iz perspektive institucija

Centar za građanske slobode održao je fokus grupu sa 6 učesnika koji su predstavljali institucije relevantne za donošenje odluka koji se tiču položaja mladih u Crnoj Gori 14. decembra 2021. godine. Fokus grupa je održana u okviru projekta Centra za građanske slobode (CEGAS) “Diskriminisani zajedno bez obzira na pol, naciju i religiju” koji finansira Ambasada… Continue Reading →

SVE JE PRIHVATLJIVO OSIM SUROGAT MAJČINSTVA

Amandmani na Predlog Zakona o medicinski potpomognutoj oplodnji, dovešće do značajne izmjene starog zakonskog rješenja i mnogo više prava, ako kao takvi svi do jednog budu usvojeni. Očekujemo da će se i u Crnoj Gori moći ostvariti pravo na donaciju genetskog materijala, koja će garantovati anonimnost davalaca; mogućnost rada nad embrionima u naučno istaživačke svrhe,… Continue Reading →