OTVORITI MJESNE ZAJEDNICE ZA GRAĐANE

Centar za građanske slobode (CEGAS) je u poslednja tri dana obišao sve mjesne zajednice gradskog
područja Glavnog grada, ukupno njih 23, gdje su svega 3 bile otvorene za građane/ke.
Na svim vratima pisalo je isto – radno vrijeme 08-16h.
Promoteri mjesnih zajednica, u trenutku dolaska ekipe CEGAS-a, bili su uslužni radnici penzionerskih
klubova, od kojih se moglo čuti da “nijesu sada oni tu, oni dođu negdje izjutra”. Neki od predstavnika
mjesnih zajednica su nam preko telefonskog poziva dali informaciju da mjesna zajednica ne radi, dok se
oni ne vrate sa odmora ili nekog trenutnog odsustva.
Na telefonske pozive i predstavljanja ekipe, službenici su nam najčešće govorili da nas ne mogu primiti
bez odobrenja Sekretarijata za lokalnu samoupravu Glavnog grada, kao i da im je zabranjen bilo kakav
razgovor sa novinarima i nevladinim sektorom, dok se ne konsultuju sa nekim od nadležnih iz opštine.
Količina uzdržanosti u razgovoru bila je krajnje iznenađujuća, a onda nas je iznova podsjetila na strah,
birokratiju i zatvorenost sistema. Ostalo je da se pitamo – kako izgleda pristup prema građanima.
Zakon o lokalnoj samoupravi predviđa mjesne zajednice kao najuži lokalitet za ostvarivanje prava
građana, sa svojstvom pravnog lica, u kojem se građani uključuju kod odabira svojih predstavnika u dijelu
odlučivanja o uređenju naselja, stanovanja, zaštite potrošača, kulture, fizičke kulture, zaštite i
unaprijeđivanja životne sredine, kao i u drugim oblastima života i rada, u skladu sa statutom i opštinskim
odlukama o radu mjesnih zajednica. Koliko su pravni instituti poput inicijative, građanske inicijative,
zbora građana i građanskog referenduma nezastupljeni jasno je iz naših ranijih istraživanja, ali isto tako je
važno vidjeti da jasna slika zatvorenosti ovih institucija ne može doprinijeti demokratiji građanskog
društva.
CEGAS apeluje na Sekretarijat za lokalnu samoupravu Glavnog grada da uz redovan angažman usmjeren
prema mjesnim zajednicama iziskuje stalni rad i dostupnost službenika u mjesnim zajednicama, u vidu
adekvatnog pružanja pomoći građanima i građankama datog lokaliteta, kao i da obezbijedi zvanične email
adrese, kako bi se građanstvo i zainteresovani civilni sektor mogli obraćati ovoj instituciji.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: