IDEMO U IZBORE RUŠEĆI USTAV I ZAKONE

U poslednja četiri mjeseca, Zakon o izborima odbornika i poslanika Crne Gore biva
urušen više puta od strane parlamentarne većine.
Izglasavanjem nezakonitog i protivustavnog Zakona o dopuni Zakona o lokalnoj
samoupravi, pored urušavanja Ustava, urušava se i Zakon o izboru odbornika i
poslanika Crne Gore.
Umjesto da se u Zakonu o izboru odbornika i poslanika Crne Gore nađu odluke o
raspisivanju prijevremenih lokalnih izbora za 23. oktobar, i da se kao takav izglasava
dvotrećinskom većinom, parlamentarna većina kreće u akciju inkorporacije takvih
odluka unutar Zakona o dopuni Zakona o lokalnoj samoupravi, izglasavajući ga
običnom većinom. Ovim se urušava i Ustav, na način da on jasno propisuje (Član 91
Ustava) da Skupština o zakonima odlučuje dvotrećinskom većinom glasova svih
poslanika, kod onih zakona kojima se uređuje izborni sistem.
Ne osvrćući se na to da ovaj Zakon gubi pravnu snagu, Skupština u izglasavanju ide
korak dalje.
Izmjenama Zakona o teritorijalnoj organizaciji i Zakona o Glavnom gradu, iznova idemo
na nezakonito postupanje u odnosu na Zakon o izboru odbornika i poslanika Crne Gore.
Donošenjem gore pomenutih “Zetskih zakona” urušavamo Član 3 Zakona o izboru
odbornika i poslanika koji jasno precizira da broj odbornika utvrđuje skupština opštine
posebnom odlukom najkasnije do dana raspisivanja izbora.
Navodeći činjenicu da su izbori u datim opštinama raspisani, iako protivustavno i
protivpravno, uslijedio je pravni haos korakom dalje, upravo mijenjajući teritorijalnu
organizaciju nakon raspisivanja izbora. Ustav iznova biva narušen, u dijelu biračkog
prava i prava građana/ki da biraju i budu birani.
Apelujemo na Ustavni sud da što prije donese odluku o zakonitosti i ustavnosti “Zetskih
zakona”.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: