NA LOKALNE IZBORE BEZ REZIDENCIJALNOG USLOVA

Pukim prijavljivanjem prebivališta u datoj opštini, stiče se jedan od uslova za glasanje na lokalnim izborima.

Umjesto da idemo ka smanjivanju mogućnosti zloupotrebe izbornog zakonodavstva, i ove godine
se susrijećemo sa pravnom normom da se iz opštine u opštinu može glasati pukom prijavom
boravka, bez postojanja proteka vremena.
Bez obzira na činjenicu, da u konačnome imamo sve izbore u istom danu (makar za polovinu
crnogorskih opština), istina protivustavno i nezakonito, i dalje imamo mogućnost da uz
jednostavnu promjenu prebivališta, građani/građanke glasaju u više crnogorskih opština.
Kako političke prilike i partikularni interesi uvijek utiču na izmjene Zakona o izboru odbornika i
poslanika Crne Gore, tako se i rezidencijalni uslov prebivališta kod pomenutog Zakona stalno
mijenjao.

Tako je 1992.godine Zakon o izboru odbornika i poslanika Crne Gore mijenjan isključivo zbog
rezidencijalnog uslova birača, gdje postaje neophodan protek od 6 mjeseci prebivališta na
teritoriji opštine, kao izborne jedinice, prije dana održavanja izbora.
Već 1998. izmjenom Zakona, rezidencijalni uslov u određenom trajanju se prekida i dovoljno je
samo postojanje prebivališta u datom trenutku.
2000.godine Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o izboru odbornika i poslanika Crne
Gore, br.14/00, rezidencijalni uslov prebivališta se opet zakonski utemeljuje i to na perio do 12
mjeseci prebivališta, prije dana održavanja izbora u datoj opštini.
2011.godine Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o izboru odbornika i poslanika Crne
Gore, br.46/2011, uslov se sa 12 mjeseci obaveznog prebivališta smanjuje na 6 mjeseci, do dana
održavanja izbora u opštini.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: