Najveći broj dodijeljenih crnogorskih državljanstava prijemom zabilježen prošle godine

Prema podacima Direktorata za upravne poslove, državljanstvo i strance, ove godine dodijeljena su 324 crnogorska državljanstva prijemom.

Ilustracija, Foto: Shutterstock

U Crnoj Gori prošle godine dodijeljena su 743 državljanstva prijemom, saopštili su iz Centra za građanske slobode (CEGAS) i apelovali da što prije bude regulisan set zakona u vezi sa načinom dodjeljivanja crnogorskog državljanstva.

Iz te nevladine organizacije (NVO) podsjetili su da su više puta apelovali na nužnost mijenjanja Zakona o crnogorskom državljanstvu kao i podzakonskih akata, uz obavezno postojanje usklađenosti tog zakona sa Zakonom o strancima Crne Gore kao i Zakona o registrima prebivališta i boravišta.

“Najveći broj dodijeljenih crnogorskih državljanstava prijemom je zabilježen 2021.godine, sa ukupnim brojem od 743 državljanstva, a sa nešto manjim brojem bila je i 2017.godina, koja je brojala 732 pomenuta državljanstva”, kaže se u saopštenju.

Prema podacima Direktorata za upravne poslove, državljanstvo i strance, ove godine dodijeljena su 324 crnogorska državljanstva prijemom.

Iz CEGAS-a su naveli da, susrećući se sa stalnim donošenjem odluka o kriterijumima za utvrđivanje uslova za sticanje crnogorskog državljanstva prijemom, koji više pokazuju izraz političke volje, nego pravno utemeljene, apeluju da što prije dođe do regulisanja seta zakona.

Iz te NVO su dodali da apeluju da što prije dođe do regulisanja seta zakona koji se vezuju za način dodjeljivanja crnogorskog državljanstva.

To obuhvata, kako su kazali, reforme u Zakonu o crnogorskom državljanstvu, kao i zakonima o strancima i o registrima prebivališta i boravišta su nužne.

“Ne smije se dozvoliti da Vlada, sopstvenom voljom donosi podzakonska akta koja u temelju mijenjaju osnovne pravne odluke o načinu dodjeljivanja crnogorskog državljanstva, a da predhodno nije bilo javne rasprave a onda ni prezentovanja pred matičnim odborima, kao i usaglašavanja sa istim”, navodi se u saopštenju.

Iz CEGAS-a su podsjetili da su se odluke o kriterijumima za utvrđivanje uslova za sticanje crnogorskog državljanstva prijemom donosile iz godine u godinu, a kako su naveli, nerijetko su se i izmjene takvih odluka donosile i više puta tokom jedne godine.

“Ova važna pitanja iziskuju široki dijalog zainteresovane javnosti kao i donosioca odluka”, dodali su iz CEGAS-a.


Izvori: www.vijesti.me

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: