Najviše državljanstava dodijeljeno u 2017. i 2021. 

Centar za građanske slobode (CEGAS), je više puta apelovao na nužnost mijenjanja Zakona o crnogorskom državljanstvu, kao i podzakonskih akata, uz obavezno postojanje usklađenosti tog Zakona sa Zakonom o strancima Crne Gore, kao i Zakona o registrima prebivališta i boravišta, jer taj postupak ukazuje više na izraz političke volje, nego na pravno utemeljenim propisima.

Tabela sticanja crnogorskog državljanstva prijemom od 01.01.2016.- 19.04.2022. (podaci
dobijeni od Direktorata za upravne poslove, državljanstvo i strance, Ministartva
unutrašnjih poslova Crne Gore):

Najveći broj dodijeljenih crnogorskih državljanstava prijemom je zabilježen 2021.godine, sa ukupnim brojem od 743 državljanstva, a sa nešto manjim brojem bila je i 2017. godina, koja je brojala 732 pomenuta državljanstva.

“Susrijećući se sa stalnim donošenjem Odluka o kriterijumima za utvrđivanje uslova za sticanje crnogorskog državljanstva prijemom, koji više pokazuju izraz političke volje, nego pravno utemeljene, CEGAS apeluje da što prije dođe do regulisanja seta Zakona, koja se vezuju za način dodjeljivanja crnogorskog državljanstva. Reforme u Zakonu o  crnogorskom državljanstvu, Zakonu o strancima, kao i Zakonu o registrima prebivališta i boravišta su nužne. Ne smije se dozvoliti da Vlada, sopstvenom voljom donosi podzakonska akta koja u temelju mijenjaju osnovne pravne odluke o načinu dodjeljivanja crnogorskog državljanstva, a da prethodno nije bilo javne rasprave, a onda ni prezentovanja pred matičnim odborima, kao i usaglašavanja sa istim”, naglašavaju u CEGAS-u. 

U toj NVO podsjećaju, da su se Odluke o kriterijumima za utvrđivanje uslova za sticanje crnogorskog državljanstva prijemom donosile iz godine u godinu (od 2008. pa sve do posljednje, kao najspornije, donešene 2022. godine, bez predstavnika Ministarstva unutrašnjih poslova). 

Kako navode, ne rijetko su se i izmjene ovakvih Odluka donosile i više puta tokom jedne godine. 

“Ova važna pitanja iziskuju široki dijalog zainteresovane javnosti kao i donosioca odluka”, navode u CEGAS-u.

Izvori: www.rtcg.me

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: