Pravosudna Inspekcija: unaprijeđenje rada tužilaštva

U godišnjem izvještaju Evropske komisije iz oktobra 2021. godine, ističe se potreba za
reformom pravosudnog sistema Crne Gore. Poseban akcent stavlja se na oblast
odgovornosti u pravosuđu i jačanje kapaciteta Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih
prava za sprovođenje pravosudne inspekcije.
Pravosudna inspekcija, koja u okviru Ministarstva prvade vrši poslove nadzora nad
tužilaštvom utvrdila je u posljednjih šest godina samo tri nepravinosti u radu, prema
nalazima Centra za istraživačko novinarstvo (CIN-CG) i Centra za građanske slobode
(CEGAS). Inspekcija je u ovom periodu izvršila 75 nadzora, a u posljednje četiri godine
nije utvđena ni jedna nepravilnost.


Inspekcijski nadzor vrši se u skladu sa godišnjim Planom nadzora uz mogućnost vršenja
vanrednog nadzora, koji određuje ministar pravde na predlog Vrhovnog državnog
tužioca, rukovodioca neposrednog Višeg državnog tužilaštva ili predsjednika Tužilačkog
savjeta. Broj izvšenih vanrednih nadzora od 2016-e do danas je nula.
Od marta 2020 do januara 2022 kontrolu sudova i tužilaštva vršio je samo jedan
ispektor. Početkom ove godien služba je ojačana sa još dva inspektora.


Inspekcijski nadzor Pravosudne inspekcije utvrđen je Zakonom o Državnom tužilaštvu i
Zakonom o sudovima Crne Gore, a predviđen je i za kontrolu sprovođenja Pravilnika o
unutrašnjem poslovanju Državnog tužilaštva.

Pravosudni inspektori dužni su da vrše nadzor nad radom pisarnice i arhive, vođenjem
službene evidencije, kao i drugim poslovima vezanim za pravilan rad tužilačke uprave.
Prema uvidu CIN-CG i CEGAS u dokumentaciju, svi zapisnici o izvršenim nadzorima od

2016. do 2022. godine izgledaju identično, pa se čini da se radi više o ispunjavanju
forme, a manje o stvarnoj kontroli.


Pravilnik o unutrašnjem radu državnog tužilaštva ima 160 članova. Ako bi se suštinski
postupalo po onom što Pravilnik predviđa, pravosudni inspektori bi trebalo da utvrde:
– Da li je ispravno vršeno rukovođenje državnim tužilaštvom;
– Da li se pravilno sprovodi Pravilnik o unutrašnjem radu državnog tužilaštva;
– Da li je u zakonom propisanom roku vršena kontrola rada nižih tužilaštava od
strane vrhovnog i viših tužilaštava;
– Da li su postojale pritužbe na rad tužilaštva i kako se po njima postupalo;
– Da li se po krivičnim prijavama pristupa u zakonski razumnom roku;
– Kako se oduzimaju i dodjeljuju predmeti u tužilaštvu;
– Kako se postupa sa oduzetim predmetima;

– Kako se sprovodi program rada državnih tužilaštava, koji se donosi za godinu
dana;
– Kako se obezbjeđuje javnost rada tužilaštva;
– Na koji način je osigurana zaštita podataka o ličnosti;
– Da li je pravilno uređen godišnji raspored poslova, radno vrijeme i spisak dežurnih
tužilaca i dežurstava;
– Kako funkcioniše pisarnica a kako informatička služba;
– Da li postoji bilten o pitanjima za potrebe nastale u radu državnog tužilaštva na
pojedinim predmetima, značajnim krivičnim predmetima, značajnim odlukama
ustavnog suda, evidencija, izvještaji o radu i statistika.


Godišnji plan nadzora u državnom tužilaštvu za 2022.godinu predviđa redovni nadzor
Pravosudne inspekcije nad 13 osnovnih tužilaštava, dva viša, kao i nad Specijalnim i
Vrhovnim tužilaštvom.
Ako bi se zaista Pravosudna inspekcija bavila svim zakonom predviđenim poslovima,
onda bi ona bila značajan mehanizam kontrole rada cjelokupnog pravosuđa i jedan od
neophodnih instrumenata reformi tužilaštva neophodnih za tranziciju Crne Gore ka
društvu u kojem će vladati pravo, na čemu insistira i Evropska unija.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: