Izvještaj sa fokus grupe: Percepcija položaja mladih u Crnoj Gori iz perspektive institucija

Centar za građanske slobode održao je fokus grupu sa 6 učesnika koji su predstavljali institucije relevantne za donošenje odluka koji se tiču položaja mladih u Crnoj Gori 14. decembra 2021. godine. Fokus grupa je održana u okviru projekta Centra za građanske slobode (CEGAS) “Diskriminisani zajedno bez obzira na pol, naciju i religiju” koji finansira Ambasada SAD-a u Crnoj Gori sa ciljem utvrđivanja i rada na sistemskim faktorima pasivne diskriminacije mlade populacije.

Učesnici su pokazali dobru volju i motivaciju da učestvuju u diskusiji. Tok je tekao veoma uspješno, u diskusiji su se nadograđivale ideje i argumenti u tonu saglasnosti i poštovanja. Učesnici su pokazali dobru intuiciju i poznavanje potreba mladih, što ukazuje da se potencijalni uzroci neobraćanja pažnje na perspektivu mladih nalaze u ustrojenju sistema i institucija. Kao glavni problemi mladih identifikovani su: nedostatak prilika za uklučivanje u društvo i nedostatak pomoći pri zaposlenju i usmjeravanju u karijeri, a uzroci tome nađeni su u netransparentnosti i neinkluzivnosti institucija i zastarjelosti obrazovnog sistema. Ovo sugeriše da se problemi položaja mladih koji se tiču institucija nalaze u dubokim sistemskim faktorima i komunikacionim kanalima koji bi trebalo da pružaju informacije i usluge svojoj ciljnoj grupi, odnosno građanima.

Izvještaj možete preuzeti ovdje:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: