Uskoro promjena Zakona o liječenju neplodnosti?

Naša Marija Popović Kalezić prisustvovala je juče sjednicama Odbora za rodnu ravnopravnost kao i Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje u vezi Predloga Zakona o medicinski potpomognutoj oplodnji.

Iskazujemo pozitivan stav, što oko ovakvog osjetljivog pitanja, nijesmo naišli na političke nesuglasice i oponiranja između predstavnika različiti političkih opcija, već su svi, u oba Odbora bili jednoglasni da se Predlog Zakona u velikoj mjeri mora mijenjati. Amandmani i izmjene koje je CEGAS predložio su naišli na apsolutnu podršku i obećanje da će biti uvršteni unutar zakonskog teksta. U Odborima očekuju da u konačnom zakon bude liberalniji, što znači:

  • uvoz doniranog reproduktivnog materijala;preciziranje ko su titulari prava kada je mogućnost medicinski potpomognute oplodnje u pitanju (sa akcentom na ženu bez partnera);
  • ukidanje članova koji su u koliziji kod anonimnosti davaoca reproduktivnog materijala i prava djeteta nakon 15-te godine da sazna identitet davaoca;
  • mogućnost naučnoistraživačkog rada nad genetskim materijalom (uz dozvolu vlasnika);
  • povećan broj oplodnji o trošku države (više od 3);
  • povećanje godina starosti kod žena kada je medicinski potpomognuta oplodnja u pitanju (sa 43 na 52 godine starosti) sa posebnim akcentom prihvatanja surogata (nekomercijalnog) unutar porodice.

Sjednice Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje i Odbora za rodnu ravnopravnost pogledajte ovdje:

Preuzeto sa: Skupština Crne Gore YouTube
Preuzeto sa: Skupština Crne Gore YouTube

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: