Pilot studija: Mladi o društvu – Istraživanje percepcije položaja mladih u Crnoj Gori

Ovo istraživanje predstavlja pilot studiju koja treba da posluži kao osnova i smjernica za buduća istraživanja o potrebama, položaju, stavovima mladih o obrazovanju, društvenim problemima, zaposlenju i društvenoj inkluziji u Crnoj Gori, kao i osnov za preporuke na podacima zasnovanih javnih politika. Cilj je i utvrditi i predložiti adekvatnu metodologiju za dalje izučavanje, sa krajnjim ciljem boljeg poznavanja ove problematike zarad unaprijeđenja odnosa i komunikacije potreba i problema mladih sa institucijama i donosiocima odluka u Crnoj Gori.

Predmet ovog istraživanja su potrebe, položaj i stavovi mladih o obrazovanju, društvenim problemima, zaposlenju i društvenoj inkluziji u Crnoj Gori.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: