Dvaput ne valja, ali prolazi ponovo

Izvor: Shutterstock

Treći put u tri godine Vlada je, bez prethodne javne rasprave, na sjednici u četvrtak utvrdila Predlog zakona o medicinski potpomognutoj oplodnji (MPO). Utvrđeni tekst isti je kao onaj koji je prethodna Vlada utvrdila krajem 2020. i koji je odlukom Skupštine arhiviran u novembru, prije skoro godinu.

Skoro istovjetan tekst utvrđen je prvi put krajem 2018, ali on četiri mjeseca kasnije nije dobio i podršku većine u Skupštini.

”Nevjerovatno je da se Ministarstvo zdravlja, nakon svega što se u prethodnom periodu dešavalo sa usvajanjem – odnosno neusvajanjem Zakona, riješilo da bez javne rasprave pošalje Vladi tekst, o ova ga usvoji u formi Predloga zakona koji će poslati Skupštini. Kako se sve radilo iza zatvorenih vrata, javnost nema informaciju ko je sve učestvovao u izradi ovog teksta. Nedopustivo je da se oblast MPO koja se tiče ostvarivanja ljudskih prava, primjene savremenih tehnologija i u kojoj lako može da se sklizne u diskriminaciju određenih osoba, uređuje u tajnosti i bez učešća zainteresovane javnosti”, rekla je “Vijestima” bivša predsjednica Odbora za rodnu ravnopravnost Nada Drobnjak, dodajući i da je o tome bilo riječi u zaključcima kontrolnog saslušanja Odbora za rodnu ravnopravnost.

”Ali i Vladine uredbe to propisuju. Sve da je najbolji tekst zakona, ovo se nije smjelo dogoditi”, dodala je ona.

Nakon sjednice u četvrtak, iz Vlade je, pored ostalog, saopšteno da će donošenjem propisa biti ispunjeno jedno od završnih mjerila za zatvaranje poglavlja 28 – Zaštita potrošača i zdravlja.

Predloženo rješenje, kao ni kada je takav tekst utvrđen prvi, pa drugi put, ne omogućava uvoz polnih ćelija, ni bilo kakav, pa ni nekomercijalni surogat, što je predlog Centra za građanske slobode (CEGAS), ali i sugestija dijela stručnjaka za sterilitet.

Iz CEGAS-a su u martu, na poziv javnosti da uputi predloge za program rada za 2021, Vladi uputili predlog za izmjene važećeg propisa za liječenje neplodnosti medicinski potpomognutom oplodnjom. Podsjetili su da je važeći propis – Zakon o liječenju neplodnosti asistiranim reproduktivnim tehnologijama usvojen još 2009. i kazali da su izmjene aktuelnog zakona neophodne jer “ne prepoznaje ključne savremene mogućnosti liječenja neplodnosti”.

Iz CEGAS-a su ranije saopštili da insistiraju na postojanju podzakonskog akta koji definiše način i mogućnost donacije jajne ćelije, muške polne ćelije, na mogućnost uvoza i izvoza reproduktivnog materijala.

”Insistiramo i na zakonskoj obavezi postojanja banke koja omogućava čuvanje reproduktivnog materijala i ujedno mogućnost planiranja porodice, da se razmotri mogućnost surogat materinstva (nekomercijani surogat) u okviru porodice, u skladu sa drugim zakonima koji bi ga mogli urediti, te promjenu naziva postojećeg zakona koji je u svom samom početku diskriminatoran”, kazali su ranije iz te NVO.

Zakon o liječenju neplodnosti asistiranim reproduktivnim tehnologijama, koji je na snazi od 2009. godine, predviđa donaciju polnih ćelija, ali od usvajanja nikad nisu usvojena i podzakonska akta, pa donacija nikad nije zaživjela u praksi. Taj propis ne predviđa mogućnost uvoza, ni izvoza reproduktivnog materijala (jajne ćelije, spermatozoida, embriona…), ne poznaje ni obavezno postojanje banke u kojoj će se čuvati reproduktivni materijal, ni surogat.

Predlog zakona o MPO koji je utvrđen na sjednici u četvrtak preciznije uređuje pitanje donacije, ali zabranjuje uvoz i izvoz, osim kada osobe iz Crne Gore žele da polne ćelije i tkiva, odnosno embrione, čuvaju u inostranstvu i da ih kasnije, za svoje potrebe, uvezu nazad u Crnu Goru. Skladištenje u drugim državama moguće je na period od pet godina. Izvoz, te kasnije i uvoz polnih ćelija i tkiva, prema tom tekstu, bio bi omogućen i licima kod kojih, iz opravdanih razloga, postoji rizik od nastupanja kasnije neplodnosti.

Srbija ima banku polnih ćelija, a od 2017. dozvoljen je i uvoz, pa pacijenti mogu da biraju da li žele polne ćelije iz banke u toj državi ili žele da koriste uzorke iz neke banke iz EU. Upotreba doniranih ćelija u matičnoj ili nekoj od zemalja EU moguća je i u Sloveniji, Makedoniji. Iz Ministarstva zdravlja, kad je taj resor vodio Kenan Hrapović, kazali su da se Crna Gora u tom smislu ne može porediti sa drugim državama, te da domaće klinike nemaju kapaciteta da kontrolišu genetski materijal koji dolazi sa strane.

Nijedna verzija zakona ne omogućava surogat, čak ni, kako su to tokom javne rasprave sugerisali neki od stručnjaka za sterilitet, ako je to medicinski opravdano. Surogat je dozvoljen u Holandiji, Velikoj Britaniji, Makedoniji… Za razliku od Ukrajine, gdje je usluga komercijalizovana, u tim državama surogat je dozvoljen isključivo iz altruističkih pobuda.

MPO omogućava da se oni koji imaju problema sa plodnošću – žene bez partnera, te muškarac i žena u bračnoj ili vanbračnoj zajednici, ostvare kao roditelji.

Prema Zakonu o zdravstvenoj zaštiti, u Crnoj Gori se o trošku države odobravaju tri postupka MPO. Ministarka zdravlja Jelena Borovinić Bojović ranije je, odgovarajući na poslanička pitanja, kazala da će dati sve od sebe da svaka žena koja želi da se ostvari kao majka dobije besplatno tu priliku. Iz civilnog sektora više puta su sugerisali da je od neograničenog broja besplatnih pokušaja MPO važnija – dijagnostika.

Izvor: https://www.vijesti.me/vijesti/drustvo/566968/dvaput-ne-valja-ali-prolazi-ponovo

Lokalni izbori u jednom danu – korak naprijed ka demokratiji

Izvor: Anadolu Agency

Centar za građanske slobode (CEGAS) je tokom svog djelovanja u oblasti reforme izbornog zakonodavstva i javne uprave u više navrata apelovao na državne organe da usvoje Zakon o lokalnim izborima. Lokalni izbori u Crnoj Gori trenutno su regulisani Zakonom o lokalnoj samoupravi i Zakonom o izboru odbornika i poslanika. Na dnevnom redu Skupštine se pojavila inicijativa za usvajanje izmjena i dopuna Zakona o lokalnoj samoupravi kojima bi se lokalni izbori u 17 ili 18 opština održali u jednom danu. Ova inicijativa je u skladu sa onim što su preporuke Evropske Komsijie u ovoj oblasti, ali i onim što su principi i načela demokratskog odlučivanja. 

Održavanje lokalnih izbora u jednom danu bi bio prvi korak ka onome što je suštinska reforma lokalne samouprave. Kontinuirana degradacija i obesmišljavanje lokalnih izbora imale su ozbiljne negativne posledice na razvoj jedinica lokalnih samouprava. Nepodnošljiv način politizacije ide dotle da je postalo normalno da predjsednik Vlade i države vode lokalnu kampanju, a da su osnovne poruke, čak i u najmanjim jedinicama lokalne samouprave, vezane za “odbranu” raznih viđenja nacionalnih tendencija, politika, shvatanja. Ovaj vid funkcionisanja apsolutno ne ide u prilog normama Evropske povelje o lokalnoj samoupravi. Izborne liste za lokalne izbore predstavljaju razni državni funkcioneri, ministri, poslanici koji redovno obećavaju projekte sa državnog nivoa za lokalne zajednice. Poruka je jasna – građanke i građani se ništa ili vrlo malo pitaju sa unaprijeđenjem i razvojem svoje lokalne zajednice.

Još jednom se važno pitanje daljeg razvoja demokratije u Crnoj Gori našlo između interesa individualnih političkih subjekata i samih građanki i građana. Predsjednik države, Milo Đukanović, raspisao je lokalne izbore u opštinama Cetinje, Petnjica i Mojkovac za 5. decembar ove godine, prije nego što je na Skupštini razmotrena inicijativa o održavanju lokalnih izbora u 17 (ili 18) opština u jednom danu. Na ovaj način, nastavlja se višedecenijska praksa opstruiranja zakonodavnih reformi u oblasti lokalnih izbora. 

Iako bi usvajanje navedene inicijative bio napredak u reformama u ovoj oblasti, sada se više nego ikada vidi potreba za donošenjem posebnog Zakona o lokalnim izborima. Parcijalno rješavanje problema prijeti da dodatno uspori demokratizaciju i razvoj lokalnih samouprava. Lokalni izbori u jednom danu su samo prvi reformski korak. Ovo bi otvorilo put ka daljoj afirmaciji lokalne demokratije, depolitizaciji lokalne samouprave, uvođenju otvorenih lista i individualnih kandidatura na lokalnom nivou, kao i neposredan izbor predsjednika/ce lokalne samouprave.

Zbog same specifičnosti i posebnog značaja izbornog procesa na lokalnom nivou, proces ovih reformi je očekivano težak i kompleksan i bez njegove dodatne politizacije. Politički subjekti pri donošenju odluka moraju voditi računa o onome što je opšti javni interes građanki i građana, a ne njihovi uski politički interesi. Apelujemo na njih da svojim angažovanjem doprinesu prijeko neophodnoj afirmaciji demokratije kroz omogućavanje suštinski transparentnih, legitimnih i demokratskih izbora na lokalnom nivou. 

Izvori:

https://dan.co.me/vijesti/drustvo/cegas-lokalni-izbori-u-jednom-danu-korak-naprijed-ka-demokratiji-5084151

https://www.vijesti.me/vijesti/drustvo/567624/cegas-degradacija-i-obesmisljavanje-lokalnih-izbora-postalo-normalno-da-predsjednik-vlade-i-drzave-vode-kampanju

http://www.rtcg.me/vijesti/politika/335557/lokalni-izbori-istog-dana-bili-bi-korak-naprijed-.html

https://gradski.me/cegas-lokalni-izbori-istog-dana-bili-bi-korak-naprijed/

BOJE JUTRA – Nikola Mumin

Nikola Mumin, koordinator projekata u Centru za građanske slobode (CEGAS), bio je gost emisije “Boje jutra” na TV Vijesti. Tema razgovora su bile kovid potvrde, postupanje institucija tokom pandemije i perspektiva same borbe sa pandemijom.

Preuzeto sa: Vijesti Online

Powered by WordPress.com.

Up ↑