Ovdje možete preuzeti publikaciju, nastalu tokom projekta “Odluka o ukidanju bezakonja”, a koja predstavlja analizu primjene zakonodavnog okvira u oblasti crnogorskog državljanstva.

Autorka ove publikacije je Marija Popović Kalezić, a koautor Nikola Mumin.

Link za preuzimanje publikacije: