PCNEN – CEGAS: Crna Gora ima više od 760 000 državljana

Izvor: PCNEN

NVO Centar za građanske slobode (CEGAS) je, pozivajući se na podatke dobijene od Ministarstva unutrašnjih poslova, objavio da Crna Gora ima više od 760 000 državljana, a da prijavljeno prebivalište u Crnoj Gori ima oko 640 000 ljudi.

Na osnovu našeg dosadašnjeg istraživanja CEGA-a, u Crnoj Gori sada ima 15 578 osoba koje su “u okviru instituta privremenog boravka i privremenog boravka radi rada, a koja se mogu transformisati u trajno boravište”.

U ovoj grupi je 9816 osoba “po osnovu spajanja porodice”, 110 “po osnovu autonomnog boravka”, 1866 “po osnovu korišćenja i raspolagnja pravom na nepokretnosti koju posjeduje u Crnoj Gori”, 3786 po osnovu “dozvola za privremeni boravak i rad izvršnom direktoru privrednog društva i preduzetniku koji su registrovani u Crnoj Gori u skladu sa zakonom kojim se uređuju oblici obavljanja privrednih djelatnosti i njihova registracija”.

Izvor: https://www.pcnen.com/portal/2021/06/16/cegas-crna-gora-ima-vise-od-760-000-drzavljana/

Powered by WordPress.com.

Up ↑