Uslovi za dobijanje crnogorskog državljanstva se ne mijenjaju

U intervjuu za agenciju MINA, izvršni direktor Centra za građanske slobode, Boris Marić, govorio je o tome kako će izmjena Odluke o kriterijumima za utvrđivanje uslova za sticanje crnogorskog državljanstva prijemom uticati na uslove za dobijanje crnogorskog državljanstva. Odgovore prenosimo integralno.

Da li, usvajanjem Odluke, postoji opasnost od izbornog inženjeringa koji bi za krajnji cilj imao promjenu strukture stanovništva, kako to tvrde u opoziciji?

Svjesno i namjero se mjenjaju teze, da bi se dizale političke tenzije i na taj način ostvarivao projektovani politički cilj. To je legitimna politička metoda do nivoa mirnih demonstracija političkih stavova. Slično ili identično stanje imali smo priliku da gledamo godinama unazad od dijela sadašnje vladajuće većine kada su oni bili opozicija.

Ono što zabrinjava je neodgovornost političkih subjekata, gdje se dramatično insistira na partijskim interesima, uz insistiranje na zapaljivoj populističkoj retorici, tipa patriote, izdajnici, uz cijele arsenale neprimjerenih epiteta.

Zatvara se svaki prostor koji podrazumjeva argumentovanu raspravu, životna pitanja, sređene državne evidencije, održive javne finansije. Imamo paradoksalnu situaciju, da DPS dominantno brani ogromne i grube propuste u državnim evidencijama, korišćenjem dramatične populističke retorike sa izmišljenim projekcijama.

Ovo sam morao da pojasnim da bi se shvatio nivo manipulacije, kod činjenice da „sporne“ intervencije na „spornoj“ odluci neće dovesti ni do kakvog izbornog inženjeringa, promjene strukture stanovništva, i da će na svim sledećim izborima glasati isti oni ljudi koji su na njima i do sada glasali, a da novoupisanih procentualno neće biti ništa više nego što je to bilo i do sada.

Da li predviđene izmjene uslova za dobijanje crnogorskog državljanstva mogu uticati na veću promjenu biračkog spiska?

Nema izmjene uslova za dobijanje crnogorskog državljanstva, ništa se ne mijenja. Odluka se kao podzakonski akt predviđen Zakonom o državljanstvu prilagođava normi toga zakona i definiše jedan od osam, naglašavam osam uslova, za sticanje crnogorskog državljanstva prijemom.

Jedan od uslova oko koga se digla velika prašina je da, pod jedan zakonito, pod dva neprekidno i pod tri deset godina neko boravi u Crnoj Gori. Ako ima prekid samo jedan dan, sav predhodni period „propada“. Bitno je istaći da i kada stekne ovaj uslov da zakonito i neprekidno boravi deset godina u Crnoj Gori, neće dobiti državljanstvo, ako ne ispuni kumulativno i svih ostalih sedam uslova.

Do sada smo imali selektivnu primjenu pa je neko dobijao državljanstvo i posle pet godina boravka, a neko ga nije mogao dobiti ni nakon decenija boravka u Crnoj Gori i zakonito i neprekidno. Sada se stvaraju usovi da se zakon primjeni jednako na sve kada ispune vrlo stroge i sve kriterijume za dobijanje državljanstva.

Osim ove jasne zakonske norme imamo i činjenicu da se spornom odlukom, koja se na dramatičan i patetičan način brani, nezakonito utvrdio rok od 15 godina koji ne postoji u zakonu. To je sva priča o drami crnogorskog državljanstva.

Da li bi svi, koji na ovaj način dobiju državljanstvo, bili automatski upisani u birački spisak?

Naravno da ne. Morali bi nakon dobijanja državljanstva, da imaju neprekidno dvije godine prebivališta u Crnoj Gori, nakon čega bi stekli uslove za upisivanje u birački spisak.

Da li će građani koji na ovakav način dobiju državljanstvo Crne Gore morati da se odreknu matičnog državljanstva?

Način dobijanja crnogorskog državljanstva prijemom se ne mijenja, ništa se ne mijenja u Zakonu o državljanstvu, to mora da se zna. I dalje je uslov svih uslova da se svako ko želi crnogorsko državljanstvo prijemom mora odreći matičnog državljanstva, da bi dobio prijem u crnogorsko državljanstvo. I opet da naglasim da i odricanje od matičnog državljanstva je samo jedan od osam uslova, svih osam moraju biti ispunjeni da bi se dobilo crnogorsko državljanstvo.

Kakav je Vaš stav o najavljenim izmjenama Zakona o državljanstvu, kojim se oduzima pravo glasa crnogorskim iseljenicima koji godinama ili decenijama žive u drugoj državi?

Nema izmjena Zakona o državljanstvu, i ne vidim da će ih biti, najavljene su izmjene Zakona o registrima prebivališta i boravišta. Registar prebivališta je evidencija iz koje se izvodi birački spisak. Već decenijama se priča o neažurnoj evidenciji. Prvi put se stvaraju uslovi da se ona sredi. Samo sređivanje registra prebivališta je neophodno za ažuran birački spisak. Manipulacija i politički interes dominiraju, pa od potrebe da sredimo državne evidencije, na taj način uradimo značajan korak u reformi državne uprave i dobijemo fer izbore, a samim tim ubrzamo put ka EU, insistira se na dizanju tenzija i pored činjenice da će svi koji su glasali na predhodnim izborima glasati i na sledećim, i da će to biti isto biračko tijelo građana i građanki Crne Gore.

Prebivalište se ne briše g-dinu Jovetiću, jer je na privremenom radu u inostranstvu, i desetinama hiljada naših ljudi koji zbog nedostatka posla u Crnoj Gori rade privremeno vani, ili studiraju vani da bi sjutra Crnu Goru učinili boljom, ali oni koji su svoju sudbinu trajno vezali za neku drugu zemlju, imaju državljanstvo te zemlje i u Crnu Goru nijesu došli decenijama, stiču uslove da im se prebivalište zamrzne. Njihov mogući povratak aktivira sva prava koja su do tog trenutka bila „na čekanju“. Ako hoćemo jaku i na zakonu uređenu državu Crnu Goru, moramo kao njeni građani i građanke imati više uvažavanja i tolerancije jedni za druge, ona je samo tako građanska i održiva.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: