Izjave za Vijesti i Dan povodom 100 dana Vlade

Treba sačekati program rada i budžet: Marić
Treba sačekati program rada i budžet: Marić foto: Savo Prelević

Direktor Centra za građanske slobode (CEGAS) Boris Marić kazao je za “Vijesti” da je nova Vlada preuzela brojne i nagomilane probleme, a da sve bude mnogo komplikovanije imamo epidemiološku situaciju koja direktno ugrožava vitalne kapacitete crnogorskog društva”.

U takvoj situaciji, kako je istakao, Vlada je za prethodna tri mjeseca povukla nekoliko krupnih, dobrim dijelom i iznuđenih poteza, poput zaduženja, te potpunog otvaranja problema nacionalne avio-kompanije i brodskih kompanija. Marić je kazao da se svaki potez nove Vlade prati na dnevnom nivou, uz jak kritički diskurs ne samo iz opozicionih, već dijelom i iz pozicionih redova.

“Mogli bismo reći da je Vlada postala mnogo ‘dostupnija’ za suštinsko preispitivanje, ali to ne znači da je dovoljno uradila u polju postizanja potrebne transparentnosti. Treba sačekati donošenje programa rada Vlade i predlog Budžeta, da bi do kraja mogli suditi o potencijalima i mogućim dometima”.

Boris Marić takođe za “Dan” navodi da je pohvalno što premijer putem društvenih mreža ostvaruje neposrednu komunikaciju sa velikim brojem građanki i građana, ali smatra da je to samo dio potrebne javnosti rada.

– Mora se ubrzati postupak donošenja neophodnih izmjena Zakona o slobodnom pristupu informacijama i afirmisati proaktivni pristup informacijama. Vidjećemo i koliko će biti uvaženi predlozi NVO sektora za Program rada Vlade. Tako da treba sačekati donošenje programa rada Vlade i predlog budžeta da bismo do kraja mogli sagledati potencijal i mogući domet Vlade – kazao je Marić.

Navodi da je nova vlada za prvih 100 dana ušla u prostor brojnih i nagomilanih problema, te da epidemiološka situacija direktno ugrožava vitalne kapacitete crnogorskog društva.

– U takvoj situaciji Vlada je za prethodna tri mjeseca povukla nekoliko krupnih, dobrim dijelom i iznuđenih poteza, poput zaduženja, te potpunog otvaranja problema nacionalne avio-kompanije i brodskih kompanija. Rad ove vlade, odnosno, svaki njen potez prati se na dnevnom nivou uz jak kritički diskurs. Znači mogli bismo reći da je Vlada postala mnogo „dostupnija” za suštinsko preispitivanje, ali to ne znači da je dovoljno uradila na polju postizanja potrebne transparentnosti – kaže Marić.

Preuzeto sa: https://www.dan.co.me/?nivo=3&rubrika=Politika&datum=2021-03-08&clanak=782990 https://www.vijesti.me/vijesti/politika/518471/sto-dana-vlade-korak-naprijed-uz-more-kritika

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: