ASK: Civilni sektor partner u zaštiti javnog interesa

Spojem institucionalnog i vaninstitucionalnog znanja i iskustva može se u potpunosti doprinijeti jačanju integriteta i transparentnosti izbornog procesa, ocijenila je direktorica Agencije za sprečavanje korupcije (ASK) Jelena Perović na sastanku sa predstavnicima nevladinih organizacija (NVO).

Kako je saopšteno iz ASK-a, Perović je u razgovoru sa predstavnicima Centra za demokratsku tranziciju, Centra za monitoring i istraživanje i Centra za građanske slobode poručila da civilni sektor vidi kao partnera u djelovanju na zaštiti javnog interesa.

Izvor: Vijesti

Tema razgovora, kako su naveli iz ASK-a, bila je praćenje, nadzor i kontrola izborne kampanje za lokalne izbore u Nikšiću.

“Spojem institucionalnog i vaninstitucionalnog znanja i iskustva može se dati puni doprinos jačanju integriteta i transparentnosti izbornog procesa”, navela je Perović.

Agencija će, kako je saopšteno, po okončanju izbora u zakonskom roku imati izvještaje i analizu troškova političkih subjekata tokom kampanje.

Načelnik Odsjeka za sprovođenje finansiranja političkih subjekata i izbornih kampanja, Dušan Drakić, izdvajajući u prvi plan transparentnost, pojasnio je nadležnosti Agencije, koja posvećeno vrši suštinsku kontrolu i nadzor izborne kampanje.

Predstavnici civilnog sektora su, ukazujući na atmosferu u Nikšiću uoči izbora, ponudili niz sugestija.

Te sugestije se, kako su naveli iz ASK-a, tiču kontrole finansiranja kampanje i ponašanja aktera izbornog procesa, unapređenja izbornog zakonodavstva, motivisanja građana da prijave moguće zloupotrebe, kao i potrebe pojačanog prisustva Agencije u medijima.

“Razgovor je predstavljao nastavak komunikacije Agencije sa NVO sektorom”, dodaje se u saopštenju.

Iz ASK-a su rekli da je dogovoreno da se međusobna saradnja produbi i konkretizuje, a da sastanci postanu redovna praksa i da se organizuju na sedmičnom nivou.

U sastanku su učestvovali predstavnici CEGAS-a.

Izvor: https://www.vijesti.me/vijesti/drustvo/511523/ask-civilni-sektor-partner-u-zastiti-javnog-interesa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: