Ojačati ulogu mjesnih zajednica

Ojačati ulogu mjesnih zajednica

Mi smo država, društvo koje, objektivno, još uvijek nije naviklo na demokratiju. Mi se još učimo demokratiji – kazao je Sergej Sekulović

Na interaktivnoj tribini Centra za građanske slobode (CEGAS) razgovaralo se o tome kako ojačati ulogu mjesnih zajednica i demokratski potencijal društva i kako osnažiti i ohrabriti građane da predlažu inicijative i učestvuju u odlučivanju.

Izvršni direktor NVO „CEGAS” Boris Marić objašnjava da je cilj cjelokupnog procesa demokratizacija crnogorskog društva.

-Tribina je naš metodološki pristup ovom veoma značajnom pitanju, učešću građana u odlučivanju i poziciji mjesnih zajednica, i u sistemu lokalne samouprave, ali i ukupno u državi Crnoj Gori. Smatramo da je to ključ daljeg demokratskog razvoja – kazao je Marić.

Profesor i građanski aktivista Neđeljko Đurović kazao je da se s nizom tribina otpočelo u Baru, jer je to grad sa 12 mjesnih zajednica, od kojih svaka ima određene specifičnosti.

-Rukovođeni dosadašnjim iskustvima koja nisu bila baš najbolja, odnosno zavisila su od toga koliko su odbori mjesnih zajednica bili inicijativni, kreativni, da ne kažemo i pomalo autoritativni, možda i koristeći neke bočne kanale prema organima lokalne samouprave da bi kandidovali neki svoj određeni problem – kaže Đurović.

Politički analitičar, član NVO „CEGAS”, Sergej Sekulović, ističe da je demokratizacija društva proces na kom treba raditi.

-Mi smo država, društvo koje, objektivno, još uvijek nije naviklo na demokratiju. Mi se još učimo demokratiji – kazao je on.

Preuzeto sa sajta Dana, link: https://www.dan.co.me/?nivo=3&rubrika=Regioni&clanak=759988&datum=2020-09-17

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: