BARINFO: Tribina CEGAS-a “Ojačati ulogu mjesnih zajednica i demokratski potencijal društva”

Interaktivna tribina Centra za građanske slobode (CEGAS) posvećena jačanju građanskog aktivizma, analizi uloge i mogućnostima mjesnih zajednica, kao i opšoj analizi položaja lokalnih samouprava u crnogorskom društvu održana je danas u Velikoj sali SO Bar.

Simbolično, na Dan demokratije, kako su istakli učesnici, razgovaralo sekako ojačati ulogu mjesnih zajednica i demokratskog potencijala društva, te kako osnažiti i ohrabriti građane da predlažu inicijative i učestvuju u odlučivanju.

Izvršni direktor NVO CEGAS, Boris Marić, objašnjava da je cilj cjelokupnog procesa demokratizacija crnogorskog društva.

“Mi u Centru za građanske slobode smo zaista zadovoljni i zahvalni ljudima koji su prisustvovali današnjoj tribini. Tribina je naš metodološki pristup ovom veoma značajnom pitanju, učešću građana u odlučivanju i poziciji mjesnih zajednica i u sistemu lokalne samouprave, ali i ukupno, u državi Crnoj Gori. Mi držimo da je to ključ daljeg demokratskog razvoja”, istakao je Marić, dodavši da danas nije organizovana klasična tribina nego “jedno istraživanje u realnom vremenu-prikupljanje indikatora, razmjena argumenata i dalje usmjeravanje onoga što bi trebalo da budu aktivnosti na podsticaju učešća i značaja građana za kreiranje javnih politika, bilo na lokalnom, bilo na državnom nivou“.

Profesor i građanski aktivista, Neđeljko Đurović, kazao je da se sa nizom tribina otpočelo u Baru, jer je grad sa 12 mjesnih zajednica, od kojih svaka ima određene specifičnosti.

“Rukovođeni dosadašnjim iskustvima koja nisu bila baš najbolja, odnosno zavisila su od toga koliko su odbori mjesnih zajednica bili inicijativni, kreativni, da ne kažemo i po malo autoritativni, možda i koristeći neke bočne kanale prema organima lokalne samouprave, da bi kandidovali neki svoj određeni problem. Smatramo da bi ta praksa trebalo da se ujednači, a današnje okupljanje je početak procesa edukacije i ustanovljenja neke nove prakse. Mi smo danas na kraju ovog skupa predložili jedan radni zaključak, da ćemo sa aktivnostima nastaviti i dalje, da će one biti edukativne, konkretizovane za određene primjere dobre prakse, kada je u pitanju odnos mjesnih zajednica prema organima lokalne samouprave, u prvom redu kandidovanje odluka koje se tiču svih životnih problema građana, koji žele da preko mjesnih zajednica ostvare svoja prava. I, naravno, da održimo komunikaciju koja će moći da posluži kao baza podataka za neke naše dalje istraživačke poduhvate. Mi želimo da iskustva svih mjesnih zajednica na području Crne Gore uporedimo, jer ćemo u predstojećem periodu izaći sa nekoliko korektivnih modela, među kojima je i taj da želimo sveobuhvatnu transformaciju lokalnih samouprava”, istakao je Đurović.

Politički analitičar, član NVO CEGAS, Sergej Sekulović, ističe da je demokratizacija društva proces na kome treba raditi.

“Mi smo država, društvo, koje, objektivno, još uvijek nije naviklo na samu demokratiju. Mi se još učimo demokratiji. Nijedno društvo, savremeno, evropsko, skandinavsko, uzmimo koje god hoćemo za primjer, koje je zaista u tom smislu najnaprednije, nije kao takvo nastalo u trenutku jednome, nije im to palo s neba, nego su to gradili tokom određenog vremenskog perioda. Ono što je važno da bi taj proces bio uspješan, jeste da se u njega iskreno krene i da, između ostalog, svi akteri koji učestvuju u njemu, budu mu do kraja posvećeni”, zaključuje Sekulović.

Na današnjoj tribini učestvovali su i predstavnici lokalne samouprave, pojedinih odborničkih klubova, kao i predsjednici i sekretari odbora mjesnih zajednica sa područja Bara.

Preuzeto sa BARINFO, link: https://barinfo.me/tribina-cegas-ojacati-ulogu-mjesnih-zajednica-i-demokratski-potencijal-drustva/#prettyPhoto

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: