Politički analitičar Sergej Sekulović kaže da su političke partije objektivno spriječene da sprovode klasičnu političku kampanju kroz terenski rad sa građanima i organizovanjem političkih skupova.

Retorika političkih konkurenata je u ovom trenutku, primjećuje Sekulović, više pomiriteljska, nego oštra i energična kakva se očekivala.

“Činjenica je da su prve poruke političkih aktera pomiriteljskog karaktera, da nemaju tu oštricu na koju su nas navikli. Logično je da su opozicione partije sklopile neki pakt o nenapadanju i da između njih ne postoji teška retorika. A ono što su poruke u odnosu na vlast, osim nekih konstrukcija koje su se ustalile i postale dio rječnika, ne vidim tu vrstu negativne enegije ili negativnog naboja”, kaže Sergej Sekulović koji procjenjuje da bi sadašnja mirnija politička retorika mogla dobiti svoj smisao nakon izbora 30. avgusta.

“Možda politički akteri procjenjuju šta poslije 30. avgusta u kontekstu pozicioniranja i budućih procesa pogotovo vezanih za evropske integracije pa pokušavaju da se predstave kao konstruktivan akter koji je spreman da otvori prostor za neke druge političke procese”, dodaje Sekulić.

“U momentu kada se fokus kampanje preseli na TV duele, sigurno će retorika biti oštrija jer će partije ipak morati da jasnije definišu svoju poziciju. Moraće da ubijede građane zašto da glasaju upravo za njih, a ne za njihove konkurente, pogotovo ako se radi o srodnim ciljnim grupama birača”, smatra Sekulović.

link: https://www.slobodnaevropa.org/a/u%C4%8Desnici-izbora-mirni-obe%C4%87avaju-da-%C4%87e-spasiti-crnu-goru/30780203.html