Marić o ASK-u u izjavi za Dan

Agencija za antikorupciju (ASK) ne može da obezbijedi zakonit izborni proces ni ovoga puta, smatraju opozicija i analitičari. Ističu da nema sumnje da je ASK udarna pesnica u kampanji Demokratske partije socijalista (DPS). Potpredsjednica Demokratske Crne Gore Zdenka Popović naglašava da preporuke OEBS-a u vezi ASK-a nijesu implementirane, jer nije obezbijeđena nezavisnost i nepristrasnost, niti je usvojena bilo kakva izmjena zakonskog okvira u vezi sa položajem ASK.

– Pod kapacitetima se podrazumijevaju ne samo kadrovski i materijalni resursi, mada ni oni nijesu izmijenjeni ni poboljšani, već i organizaciona sposobnost, a koja je u praksi sasvim kompromitovana. Ona se bez temeljnih zakonodavnih i personalnih izmjena ne može unaprijediti. ASK još nema legalno izabranog direktora. Mišljenja smo da je podobni i zavisni Savjet ASK-a par puta propustio da izabere direktora, kako bi njegov izbor tempirao u predizborno vrijeme i time se isfingirao tobožnji doprinos uslovima za izbore. To smo kao farsu prozreli i na vrijeme skrenuli pažnju– kazala je Popović.

Ona je istakla da je aktuelni saziv Savjeta ASK izabran direktnim gaženjem člana 85 Zakona o sprečavanju korupcije, koji propisuje da komisija za sprovođenje postupka izbora članova Savjeta mora imati pet članova.

– Ta komisija je imala samo četiri člana, i to Vesnu Simović, Velimira Rakočevića, Daliborku Pejović i Zorana Vujičića. To je klasično bezakonje. Usled toga, aktuelni saziv Savjet ASK-a niti ima zakonsku zasnovanost niti legitimitet. U okviru rada Odbora za sveobuhvatnu izbornu reformu, iznijeli smo više od 30 konkretnih rješenja za reformu ove institucije. DPS je i zbog toga pokazao strah od fer uslova za izbore. Za krajnju zabrinutost je ćutanje ASK o prijavama podnijetim protiv ilegalnih donacija DPS-u u vezi sa javnim nabavkama, kao i o prijavama protiv visokih javnih funkcionera koji primaju duple plate, poput predsjednika odbora direktora EPCG Đoka Krivokapića, što je u direktnoj suprotnosti sa članom 12 tog zakona. Jasno proizilazi da ASK služi samo za dekor, a povremeno i kao instrument vladajuće partije, i da je izgubila i zadnju trunku povjerenja javnosti– zaključila je Popović.

Analitičar Boris Marić smatra da ASK samo formalno može obezbijediti praćenje izbornog procesa, posebno kada je u pitanju praćenje, otkrivanje i sprečavanje zloupotrebe državnih resursa.

– U dijelu praćenja trošenja sredstava za izborne kampanje, otvaranja posebnih računa, prijavljivanja donacija i podnošenja izvještaja ASK i može donekle odgovoriti ovlašćenjima. Sve što je u domenu otkrivanja, vođenja nekog vida administrativne istrage o „nevidljivom” dijelu kampanja, zloupotrebi državnih fondova, ASK to neće biti u stanju da isprati na potreban način – ocijenio je Marić.

Tekst je preuzet sa sajta Dan-a, link: https://www.dan.co.me/?nivo=3&rubrika=Politika&datum=2020-07-20&clanak=752444

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: