Izvršni direktor CEGAS-a, Boris Marić rekao je da ne očekuje da će biti otvoreno poglavlje osam (konkurencija) u pregovorima Crne Gore sa EU, jer je jasno da je crnogorska vlada zloupotrebljavala državnu pomoć. To, kako ističe za „Dan“, direktno utiče na konkurenciju, pa je stav EU logičan.
– Mada u Crnoj Gori konkurencija – ili jednake šanse za sve – mnogo teže su ugroženi od ove inicijalne. Poražavajući je odgovor na pitanje šta su preduslovi da postanete uspješan privrednik, da dobijete profitabilne koncesije, da budete podizvođač na velikim projektima tipa autoput – da ste bliski vlasti i familiji. To je poraz – istakao je Marić.
Naveo je da je jasno da proces pregovora u skupštinskom Odboru za izborne reforme nije išao kako treba.
– DPS ne pokazuje ozbiljnu namjeru da se dođe do tehničke vlade kao centra iz koga bi se realizovale i garantovale sve druge dogovorene mjere i normativna rješenja koja bi se eventualno usvojila u parlamentu. Cijeli set mjera mora pratiti izborni proces, gdje je kampanja već počela, tako da se već ozbiljno izgubilo na vremenu. Mora doći do drugačijeg organizovanja ASK, DIK, tužilaštva, Savjeta RTCG, ASK-a – mora se normativno omogućiti revizija biračkog spiska – a tehnička vlada bi bila garant sprovođenja nekih od mjera, ali prevashodno sprečavanja prikrivenog partijskog finansiranja iz državnih fondova – ukazao je Marić.
Takođe je kazao da postoji jasan primjer slučaja „Ramada“, koji nije finansijski veliki ali je kao primjer više nego ozbiljan indikator.
– Dva parametra loše govore o sudbini rada skupštinskog odbora, jedan je nemanje volje u DPS-a da dođe do dogovora o tehničkoj vladi, drugi je razjedinjenost opozicije – naglasio je Marić.
Kaže da je puno primjera koji govore o sporosti i praktično neznatnom napretku u poglavljima 23 i 24 kao ključu pregovaračkog procesa sa EU.
– Činjenica je da ni nakon sedam godina ne postoje završna mjerila za ova poglavlja. U međuvremenu čekamo nova pravila za pregovore. Istina je zakucala na vrata onih koji su pregovore pretvorili u političku platformu za ostanak na vlasti, a reforme uglavnom fingirali, pokrivajući preuzete obaveze statistikom bez suštine. Time je proces pregovora udaljen od građana i u njega se sve više sumnja – zaključio je Marić.