Podgorica, PR pres servis – Uvođenje djelotvornog pravnog lijeka u upravne postupke omogućilo bi veću pravnu sigurnost građana Crne Gore, doprinijelo većem stepenu odgovornosti upravnih organa, a za njegovu efikasnu primjenu neophodna je konstantna edukacija državnih službenika.

To je poručeno na pres konferenciji Centra za građanske slobode (CEGAS) povodom predstavljanja studije „Odluke bez snage- građani bez prava“, koja je pripremljena u okviru projekta ”Djelotvorno do vladavine prava-upravni postupak u službi građana”, a koji je podržala Mreža za afirmaciju nevladinog sektora – MANS.

Video zapis konferencije:

Boris Marić, Dio I
Boris Marić, Dio II
Sergej Sekulović

Konferenciju, sa foto galerijom, možete naći na zvaničnom sajtu PR Centra: http://www.prcentar.me/clanak/djelotvoran-pravni-lijek-u-upravnim-postupcima-omoguio-bi-veu-pravnu-sigurnost-graana/985