Analiza je pripremljena u okviru projekta ” Djelotvorno do vladavine prava-upravni postupak u službi građana” koji je podržala Mreža za afirmaciju nevladinog sektora – MANS. Sadržaj analize predstavlja isključivu odgovornost autora i ni na koji način ne odražava stavove MANS-a.

Možete je preuzeti / otvoriti na linkovima ispod:

Click to access Odluke_bez_snage_Građani_bez_prava.pdf

Izdavač: Centar za građansko obrazovanje-CEGAS

Autori: Boris Marić, Mr Sergej Sekulović

Urednik: Boris Marić

Ul.Marka Miljanova 27, Podgorica, Crna Gora

E-mail:infocegas@gmail.com

U Podgorici, oktobar 2019.godine