ODLUKE BEZ SNAGE-GRAĐANI BEZ PRAVA – Policy paper (za preuzimanje)

Analiza je pripremljena u okviru projekta ” Djelotvorno do vladavine prava-upravni postupak u službi građana” koji je podržala Mreža za afirmaciju nevladinog sektora – MANS. Sadržaj analize predstavlja isključivu odgovornost autora i ni na koji način ne odražava stavove MANS-a.

Možete je preuzeti / otvoriti na linkovima ispod:

Click to access Odluke_bez_snage_Građani_bez_prava.pdf

Izdavač: Centar za građansko obrazovanje-CEGAS

Autori: Boris Marić, Mr Sergej Sekulović

Urednik: Boris Marić

Ul.Marka Miljanova 27, Podgorica, Crna Gora

E-mail:infocegas@gmail.com

U Podgorici, oktobar 2019.godine

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: