Sergej Sekulović u razgovoru sa “Radio Slobodna Evropa”

“…Odgovarajući na pitanje šta je problem sa građanskim protestima u Crnoj Gori, politički analitičar Sergej Sekulović kaže da se radi o nedostatku građanske kulture i svijesti i izostanak iskustva u promjeni vlasti.

‘Načelno posmatrajući, građanski protesti nisu davali željene efekte, barem iz ugla onih koji su na tim protestima učestvovali. Dublja analiza bi ipak mogla da otkrije da je određenih efekata bilo, ali oni nisu do kraja ispunjavali svoj cilj’, navodi Sekulović.

‘U tom smislu’, dodaje analitičar Sekulović, ‘Crna Gora nesporno treba demokratski da sazrijeva’.

‘A građane treba ohrabrivati da se čuje njihov glas i kroz tu formu koja je apsolutno legitimna, demokratska i poželjna. Osnovni problem sa građanskim protestima u Crnoj Gori, ja bih tražio na nivou građanske kulture i svijesti, a opet uz činjenicu da Crna Gora nema iskustvo sa demokratskom smjenom vlasti i da nema generalno demokratsko iskustvo. Građanski protesti se često doživljavaju kao neprijateljski čin, a ne kao normalan dio demokratskog procesa’, ističe Sergej Sekulović…”

Čitav tekst pročitajte na: https://www.slobodnaevropa.org/a/cg-gradjansko-drustvo/30191557.html