Zakonske nejasnoće na funkcijama zadržavaju partijske kadrove

Vladajuća koalicija koristi zakonske nejasnoće kako bi na funkcijama zadržala partijske kadrove koji su već stekli uslove za penziju, smatra izvršni direktor Centra za građanske slobode (CGS) Boris Marić.

On je upozorio da to pitanje nije do kraja zakonski riješeno, zbog čega su česte zloupotrebe.
“Radi se o složenom pravnom pitanju i zakonskoj koaliziji koja je samo jedna od onih koje stvaraju ozbiljne nedoumice, ali i prostor za političke zloupotrebe. To pitanje mora biti sistemski riješeno, kroz usklađivanje postojeće regulative i prepoznavanje mogućih izuzetaka, ako se utvrdi javni interes, kroz zakone o Vladi, Skupštini i ministarstvima”, kazao je Marić.
Iz Socijalističke narodne partije (SNP) nedavno su upozorili da predsjednici skupština opština (SO) Kotor, Danilovgrad i Nikšić nezakonito obavljaju funkcije jer su stekli uslove ili su već u penziji.

Predsjednik SO Kotor je Jovo Suđić, koji ima 72 godine, dok je na čelu lokalnog parlamenta u Danilovgradu Zoran Bošković koji je nedavno napunio 67 godina. Predsjednik SO Nikšić je Radivoje Lala Nikčević koji ima 69 godina.

Zakonom o radu i o državnim službenicima i namještenicima predviđeno je da radni odnos po sili zakona prestaje sa 67 godina života ili najmanje 15 godina staža osiguranja. Vlada je ranije izmijenila Zakon o radu kojim je omogućeno da državni službenici rade i nakon što steknu pravo na penziju “ukoliko se poslodavac i zaposleni drugačije ne sporazumiju”, ali je Ustavni sud tu odredbu ukinuo 2017. godine. Ustavni sud je tada procijenio da za­po­sle­ni mo­že da na­sta­vi da ra­di i po­sli­je na­vr­še­nih 67 go­di­na ži­vo­ta, ako ni­je na­vr­šio 15 go­di­na sta­ža osi­gu­ra­nja, do is­pu­nje­nja tog uslo­va.

Iz SNP-a su upozorili da vladajuća koalicija namjerno ignoriše zakon kako bi zadržala partijske kadrove na funkcijama u lokalnoj i državnoj administaraciji. Marić ističe da za takve trvrdnje postoji jaka argumentacija kroz strogo formalno tumačenje propisa.

“Sa druge strane imamo značajan broj izuzetaka u praksi. Primjer su savjetnici premijera i pradsjednika države, koji su slobodne profesije. U praksi imamo određeni broj državnih funkcionera u liku poslanika, direktora Agencije za sprečavanje korupcije (ASK) i drugih koji su ostvarili pravo na penzije. Dakle možemo reći da je sistem neuređen, da u cjelosti ne prepoznaje i definiše razlike između opštih propisa i državno-službeničkog sistema, odnosno klasičnih političkih imenovanja”, kazao je Marić.

Predsjednici lokalnih parlamenta u tri opštine nijesu jedini penzioneri koji sjede na državnim funkcijama. 

Savjetnik predsjednika Crne Gore Milan Roćen pokriva tu funkciju, iako prima penziju, a taj posao kako tvrdi radi volonterski. Direktor Agencije za nacionalnu bezbjednost (ANB) Dejan Peruničić je imenovan na tu funkciju 2015. godine iako je stekao uslove za penziju, a kao penzioner na čelo je došao i direktor ASK Sreten Radonjić.

Tekst preuzet u cjelosti sa “Vijesti Online”: https://www.vijesti.me/vijesti/politika/nejasnoce-pomazu-kadru-dps-a

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: