Advokat CEGAS-a Sergej Sekulović rekao je Glasu Amerike da su učestale pojave kulturnih manifestacija koje budu zloupotrijebljene u političke svrhe dokaz da crnogorska država nije integrisana i da postoje jake centifugalne sile čiji centri moći nisu u Podgorici.

” ‘Nesporno je da Crna Gora, kao multietnička država, mora da štiti prava manjinskih naroda, ali nedavni primjeri pokazuju da su propisi kojima se silom zakona pokušava nametnuti poštovanje crnogorskih državnih simbola teško primjenjivi u praksi’, smatra Sekulović.

On je, takodje, ocijenio da ako postoji elemenata krivičnog djela ili prekršaja u dogadjajima u Herceg Novom i na Cijevni, prema svima treba postupati jednako.

‘Medjutim, nikakva krivično-pravna represija neće riješiti ovaj problem’, rekao je i dodao da je ‘problem mnogo kompleksniji i može ga riješiti samo politika’, smatra Sekuković.

Prema njegovim riječima, dio odgovornosti zaneintegrisanost crnogorske države snose lokalne vlasti, ali postoji i onaj dio priče koji je van njihove kontrole.”

Izvor “Glas Amerike”: https://www.glasamerike.net/a/crna-gora-zastave-prijave-najava/5046222.html