Odnos između tri grane vlasti riješiti zakonima o Vladi i Skupštini, a ne pravnim stavom

Pitanje odnosa između grana vlasti, njihove međusobne kontrole i ograničavanja trebalo bi riješiti kroz donošenje zakona o Vladi i zakona o Skupštini, smatra Boris Marić, direktor NVO Centar za građanske slobode CEGAS.

“Tim zakonima bi morala jasno biti predviđena puna sudska zaštita u vezi sa izborom, imenovanjem ili razrješenjwem javnih funkcionera, jer je ona i bez ovog načelnog stave Vrhovnog suda nedovršena i djelimična. Naime, sud nije u mogućnosti da nezakonito razriješenu osobu vrati u državni organ, dok je moguće tražiti i dobiti naknadu štete, što nije primarna pravna stvar u ovim sporovima u odnosu na javni interes”, navodi on.

Vrhovni sud je donio Načelni pravni stav da sudovi ne treba da preispituju odluke Skupštine.

“Načelni stav Vrhovnog suda da se ne mogu preispitivati odluke Skupštine Crne Gore o izboru, imenovanju ili razrješenju javnog funkcionera generalno u upravnom ili parničnom postupku je u suprotnosti sa ustavnim načelima i sa zakonom. Načelni stav nije izvor prava, nema obavezujući karakter, a ovako koncipiran može poslužiti samo izazivanju dodatne pravne nesigurnosti, postaje dio problema”, podsjeća Marić.

I predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica rekla je da to nije obavezujući stav, ali pravnici podsjećaju da je “slobodna sudijska savjest” podložna odluci Vrhovnog suda, koji odlučuje po žalbama kao konačna instanca.

“Mogućnost zaštite i dalje postoji pred redovnim sudovima, jer načelni stav nije obavezujući, a sudija sudi po ustavu i zakonu, te na osnovu slobodnog sudijskog uvjerenja, što će značiti nezavisno od načelnih stavova, drugih uticaja, sa punim integritetom. Naravno cio problem sa sudskom zaštitom imenovanih ili razriješenih javnih funkcionera, traje već godinama, mnogo prije spornog načelnog stava. I umjesto da je na pomolu inicijativa, volja da se ovaj problem sistemski riješi, on se naprotiv produbljuje kroz razne odluke zakonodavnog doma, pa i ovu instrukciju Vrhovnog suda. Cilj je zatvoriti tvrđavu vladajuće elite za mogućnost jasnog i institucionalizovanog uticaja na donošenje odluka u državnim organima”, navodi direktor CEGAS-a.

Iz teksta: [ https://www.vijesti.me/vijesti/drustvo/dok-su-vijecali-o-smjeni-znali-da-se-sprema-stav ], “Vijesti Online”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: