Režim se nada blokadi jer neće da se bori protiv kriminala

Istrage napada na novinare su možda i najgovorljiviji konkretan primjer neizvedenosti, nesamostalnosti i nedostatka ozbiljnih rezultata kada su crnogorske institucije u pitanju, kazao je Marić

‘Moguća blokada proširenja nanijeće ozbiljnu štetu vlasti jer će ogoliti njenu stvarnu autoritarnu i antipravnu prirodu, ali i ozbiljnije zamisliti javnost o tome gdje smo stvarno, ukazano je iz Demokratske Crne Gore. Kako je rekao poslanik te stranke Momo Koprivica, blokada daljeg proširenja EU je mač sa dvije oštrice za vlast…’

‘…Crna Gora pregovara sa EU već više od sedam godina i dosad nije uspjela da otvori sva poglavlja, a pri tome ih je svega nekoliko privremeno zatvoreno. Inače, između EU i Crne Gore pregovara se o 35 poglavlja evropskog prava.

Kako je istakao Boris Marić, direktor Centra za građanske slobode (CEGES), Crna Gora tapka u mjestu i zabrinjavajuće je da i nakon toliko vremena od otvaranja pregovora Evropska komisija (EK) upozorava na problem sa nezavisnošću pravosuđa. Kaže da ako se tome doda da Agencija za sprečavanje korupcije do sada nije ostvarila potrebnu ulogu u unapređenju borbe protiv korupcije, te da su rezultati u polju suzbijanja visoke korupcije i organizovanog kriminala manje-više zanemarljivi, može se konstatovati da Vlada nije uspjela riješiti bazične pretpostavke napretka i da smo zaista daleko od potrebnih pretpostavki koje bi govorile o suštinskom reformskom zamahu.

– Istrage napada na novinare su možda i najgovorljiviji konkretan primjer neizvedenosti, nesamostalnosti i nedostatka ozbiljnih rezultata kada su crnogorske institucije u pitanju. Na sve to možemo dodati zahtjev EK da se temeljno reorganizuje sistem sprovođenja i kontrole izbornog procesa, jer je konačno nakon afere „Koverta” legitimitet tog procesa na minimumu, što je pitanje bazične osnove demokratskog funkcionisanja – ocjenjuje Marić.

Istakao je da u odnosu na protok vremena, te uložena sredstva, ono što možemo da čitamo kao nalaz Evropske komisije djeluje poražavajuće…’

Kompletan tekst: https://www.dan.co.me/?nivo=3&rubrika=Politika&clanak=704535&datum=2019-07-16

Preuzeto sa “Dan Online”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: