Predsjednica Vrhovnog suda donijela Načelni pravni stav da sudovi ne mogu ocjenjivati odluke Skupštine o izboru i smjenama funkcionera, nakon što su sudovi utvrdili nezokonite smjene nepodobnih – Irene Radović, Vanje Ćalović, Gorana Đurovića, Nikole Vukčevića,…

POLITIČKE ODLUKE IMAJU PREDNOST U ODNOSU NA ZAKON

Odlukom da sudovi ne mogu da odlučuju da li su zakonite odluke o izboru ili smjeni državnih funkcionera, predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica udarila je jak šamar osnovnim i redovnim sudovima koji su štitili njihova prava dokazujući da je set političkih odluka donesen nezakonito.

…’Direktor CEGAS-a Boris Marić smatra da je ovakvo tumačenje u suprotnosti sa ustavnim i zakonskim principima.

“Sudovi sude po Ustavu i zakonu, pred sudovima svi treba da budemo jednaki, a svi akti donijeti u zakonskoj proceduri pred državnim organima provjerljivi na sudu. Načelni stavovi nijesu obavezujući, oni su upućujući, a ovakav načelni stav, ako je donijet, u suprotnosti je sa ustavnim i zakonskim principima”’…

Pročitajte više na: https://www.vijesti.me/vijesti/politika/medenica-osamarila-sudstvo-da-bi-odbranila-politicke-smjene