Na pitanje ko će kontrolisati rad Agencije za sprečavanje korupcije, ali i mnoga druga, odgovaraju predsjednik skupštinskog Odbora za antikorupciju Predrag Bulatović, bivša članica Savjeta ASK Vanja Ćalović Marković i izvršni direktor Centra za građanske slobode i pravnik, Boris Marić.

Tema: Ko će kontrolisati rad Agencije za sprečavanje korupcije?